Gorące wiadomości

Nancy McWilliams przyjeżdża do Polski

Profesor Nancy McWilliams gościć będzie w Polsce na zaproszenie Laboratorium Psychoedukacji. Wizyta potrwa przeszło dwa tygodnie ? od 25 sierpnia do 10 września 2011, a spotkania odbędą się kolejno w Warszawie, Białymstoku, Olsztynie, Trójmieście, Poznaniu i znów w Warszawie.

Profesor Nancy McWilliams poprowadzi trzy seminaria, dziewięć spotkań superwizyjnych, będzie gościem specjalnym i głównym prelegentem na dwóch konferencjach, a także wystąpi na seminarium dotyczącym integracji psychoterapii zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii.

Trzy seminaria poświęcone będą specyfice pracy z pacjentami o konkretnych typach charakteru i stylach tworzenia więzi ? z perspektywy diagnozy, formułowania przypadku, planowania i prowadzenia psychoterapii. Przedstawione będzie rozumienie kliniczne i zasady prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej w przypadku pacjentów kolejno: o lękowym i unikającym stylu tworzenia więzi (Warszawa), pacjentów o narcystycznej i psychopatycznej strukturze charakteru (Białystok) oraz pacjentów o depresyjnej i masochistycznej strukturze charakteru (Poznań).

Dwie konferencje będą poświęcone kolejno teorii i praktyce leczenia zaburzeń typu borderline (Gdańsk) oraz nowatorsko ujętej problematyce zdrowia psychicznego (Warszawa). Na konferencji poświęconej zaburzeniom typu borderline, profesor McWilliams omówi koncepcje teoretyczne, z jakich to pojęcie się wywodzi, przedstawi zarówno doświadczenia kliniczne, które dały podstawy do opisania go, kontrowersje wokół opisu zaburzenia w kategoriach DSM, jak i proponowane w psychoterapii i wiedzy akademickiej sposoby rozumienia osobowości z pogranicza (od psychologii ego aż po wyniki współczesnych badań nad przywiązaniem). Zaprezentowane zostaną również uznane strategie leczenia zaburzeń borderline, w tym Otto Kernberga, Petera Fonagy?ego i Marshy Linehan, a także samej autorki (z odwołaniem do ilustracji klinicznej z własnej praktyki). Na konferencji dotyczącej istoty pojęcia zdrowia psychicznego prof. McWilliams zaprezentuje nowe spojrzenie na tzw. diagnozę opisową, zachęci do spojrzenia z innej perspektywy na granicę pomiędzy zdrowym, a patologicznym. Zostaną omówione obszary konstytuujące zdrowie psychiczne: m.in. stałość ja i obiektu, siła ego, adekwatne do rzeczywistości poczucie własnej wartości, proces przetwarzania myśli i uczuć, zdolność do mentalizacji i wglądu, elastyczność obron, styl tworzenia więzi, zdolność do akceptowania tego, co niezmienialne. Podstawowym założeniem w pracy klinicznej prof. Nancy McWilliams jest, że nie jesteśmy w stanie odczytać znaczenia objawów bez pełnego zrozumienia dynamiki pacjenta.

Wszystkie wykłady, seminaria i większość superwizji będą tłumaczone na język polski.

Opublikowano: 2011-07-12

Źródło: www.psychoterapiaszkolenia.pl


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz