O nas

Portal Psychologia.net.pl istnieje od 10 listopada 2004 roku.

Nasz program

Naszym celem jest popularyzowamie psychologii i innych nauk społecznych, wymiana doświadczeń między osobami profesjonalnie zajmującymi się psychologią oraz umożliwienie swobodnej wymiany poglądów.

Traktujemy naukę jako poszukiwanie prawdy. Szukając jej nie ograniczamy się do jednego środowiska, czy do jednego kierunku teoretycznego. W kwestiach kontrowersyjnych publikujemy artykuły różnych Autorów, wyrażających odmienne poglądy, ułatwiając w ten sposób Czytelnikowi samodzielne wyrobienie sobie własnego zdania. Zwłaszcza dział "Kontrowersje" umożliwia Czytelnikowi zapoznanie się z zagadnieniami, co do których nie ma zgody wśród psychologów oraz poznanie różnych opinii na ten sam temat.

Choć w wielu sprawach mamy ugruntowany własny pogląd, nie zamierzamy być głosem jednego środowiska, czy kierunku teoretycznego. Stąd artykuły publikowane w portalu wyrażają wyłącznie poglądy ich Autorów. Fakt opublikowania na stronach portalu nie oznacza, iż takie są poglądy redakcji. Przyjmujemy artykuły bez względu na to, czy są zbieżne, czy odległe od poglądów redakcji portalu. Decydując o publikacji bierzemy natomiast pod uwagę, czy artykuł jest dobrze napisany, z szacunkiem dla osób wyznających odmienne zdanie i czy Autor potrafi rzeczowo uzasadnić swój pogląd.

Szczególnie cenimy jasność i precyzję w formułowaniu myśli, logikę wywodu oraz (w miarę możliwości) używanie języka zrozumiałego dla Czytelnika ze średnim wykształceniem. Cenne są dla nas zarówno artykuły podsumowujące wyniki badań, jak i wyrażające poglądy ukształtowane przez doświadczenia w praktyce klinicznej. Nie publikujemy natomiast artykułów o treści ezoterycznej, psychotronicznej czy astrologicznej.

Skład redakcji

Bogusław Włodawiec - psycholog, psychoterapeuta

Bogusław Włodawiec
Ukończył studia psychologiczne w 1992 roku na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie.

Pracował jako psychoterapeuta w poradnii zdrowia psychicznego OOZP "Synapsis" w Warszawie, z osobami cierpiącymi na nerwice, depresje, zaburzenia odżywiania i psychozy. Zajmował się badaniami nad efektywnością psychoterapii w Dziale Badań Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Pracował także jako psychoterapeuta z dorosłymi dziećmi alkoholików (DDA) w Ośrodku Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia oraz jako specjalista terapii uzależnień, z alkoholikami, w Ośrodku Terapii Uzależnień Izby Chorych "Monar".

Specjalizuje się w problematyce zaburzeń odżywiania, nerwic, depresji, uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia i DDA. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach specjalistycznych.

mgr Joanna Kotuła - webmaster, specjalistka od php i html

Asia
Absolwentka informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Ex drużynowa 23 Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej "Źródło" Związku Harcerstwa Polskiego.


Współtwórczyni gry na androida Ballfall classic

mgr inż. Paweł Stankowski - webmaster, specjalista od php i html

Paweł Stankowski
Absolwent informatyki Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Jego główne zainteresowania to koszykówka, chodzenie po górach i podróżowanie.

Piotr Stankowski - layout (projekt graficzny) i logo

Piotr Stankowski