Nowości wydawnicze

Personalistyczna koncepcja osobowości. Podstawy teoretyczne. Mechanizmy rozwoju i jego zakłóceń Personalistyczna

Henryk Gasiul

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2022.

Wychodząc z pozycji współczesnych podejść do interpretacji osobowości, autor wskazuje na ich ograniczoność i proponuje spojrzenie holistyczne, uwzględniające specyfikę bytu ludzkiego - osoby. Osoba charakteryzuje się posiadaniem atrybutów, o których można wnioskować na podstawie analiz empirycznych ludzkiego działania i jego motywacji. Sposoby spełniania się atrybutów osobowych według odkrywanych zasad rozwoju osobowości wyjaśniają charakter jej rozwoju oraz wskazują na przewidywane zakłócenia - nieprawidłowości. Monografia zawiera szczegółowe analizy interpretacji osobowości, jej rozwoju oraz zakłóceń z tak pojmowanej perspektywy personalistycznej.


Henryk Gasiul - profesor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor wielu opracowań, z których szczególnie istotne są: Oblicza ja w świetle wybranych koncepcji psychologicznych. Pojęcie, rozwój, patologia (1993), W poszukiwaniu podstaw rozwoju ja emocjonalnego (2001), Psychologia emocji i motywacji (dwa wydania, ostatnie w roku 2007), Psychologia osobowości. Nurty teorie koncepcje (trzy wydania, ostatnie w roku 2020), Metody badania emocji i motywacji (red., 2018).
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2024/2023/2022/2021/2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!