Nowości wydawnicze

Psychoterapia XXI wieku. Więcej niż metoda Psychoterapia


Lawrence LeShan

PI NLP, Warszawa 2008.

Lawrence LeShan dzieli się swoimi spostrzeżeniami nad pracą terapuetyczną. Osobiste poglądy i doświadczenia LeShana stają się inspiracją do własnych poszukiwań i refleksji czytelnika, a autor tej książki występuje w roli przewodnika i mentora na ścieżce psychoterapii, i to niezależnie od podejścia terapeutycznego prezentowanego przez odbiorcę. Z jego wskazówek skorzystają jednak także terapeuci uzależnień, pedagodzy, lekarze (szczególnie psychiatrzy i lekarze domowi), psychologowie, konsultanci, trenerzy, coache i wszyscy, którzy profesjonalnie zajmują się pomaganiem.

Tekst ten można uznać za swego rodzaju zawodowy testament autora, napisany po 45 latach pracy w charakterze psychoterapeuty i psychologa. Książka odzwierciedla głębię myśli autora, LeShan prezentuje swój osobisty (lecz bardzo otwarty i obszerny) punkt widzenia na psychoterapię.


To książka:

- zawierająca liczne przykłady z praktyki autora, opisy przypadków, a także ćwiczenia użyteczne dla terapeutów;
- w przejrzysty i przystępny sposób przekazująca czytelnikowi najbardziej uniwersalne przesłania profesjonalnego NLP;
- ukazująca szersze tło kulturowe psychoterapii zachodniej oraz jej korzeni;
- napisana z humorem i elokwencją;
- bardzo pożyteczna a zarazem ciekawa.

Ze wskazówek zawartych w książce skorzystają psychoterapeuci, psychologowie, terapeuci uzależnień, pedagodzy, lekarze (szczególnie psychiatrzy i lekarze domowi), konsultanci, trenerzy, coachowie i wszyscy, którzy profesjonalnie zajmują się pomaganiem.

Recenzje naszych Autorów
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2024/2023/2022/2021/2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!