Nowości wydawnicze - 2010

Przejdź do książek wydanych w roku: 2024/2023/2022/2021/2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Krótka Krótka bajka o odchudzaniu z happy endem

Magdalena Jarzębowska

MJ Psychoedukacja, Warszawa 2010.

Magdalena Jarzębowska - Autorka książki: Książkę tę pisałam z myślą o kobietach, które utknęły w pułapce wiecznego odchudzania się, które zamiast przynosić zamierzone efekty, przynosi frustracje i dodatkowe kilogramy.   Czytaj dalej...

Napastowanie Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa?

Anna Wołosik, współpraca Ewa Majewska

Difin, Warszawa 2010.

Książka jest próbą przedstawienia w przystępnej, a nie ściśle naukowej formie stanu wiedzy o seksualnej agresji i przemocy wśród uczniów, zjawiska uznawanego w wielu krajach za społeczny problem. Pisząc ją, autorki postawiły sobie za cel: dostarczenie podstawowych informacji o zjawisku rówieśniczej agresji i przemocy seksualnej ze względu na płeć; wskazanie, że napastowanie jest zjawiskiem złożonym, trudno definiowalnym, często utożsamianym (mylonym) z agresją, przemocą, gnębieniem, w istocie posiadającym swoje unikalne przyczyny i charakterystykę; pokazanie, iż rówieśnicza agresja i przemoc jest "zorientowana" płciowo.   Czytaj dalej...

Analiza Analiza Transakcyjna dla trenerów

Julie Hay

Grupa Doradczo-Szkoleniowa Transmisja, Kraków 2010.

Książka Julie Hay to pierwsza wydana po polsku pozycja skierowana do trenerów AT. Stanowi jednocześnie lekturę dla każdego, kto chce lepiej poznać siebie. Opisana obrazowo i przystępnie przekonuje, że AT ma zasadniczą wartość, nie tylko w życiu zawodowym, ale przede wszystkim w życiu osobistym.   Czytaj dalej...

Psychologia Psychologia małych i wielkich narracji

Maria Straś-Romanowska, Bogna Bartosz, Magdalena Żurko (red.)

Eneteia - Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2010.

W naszym indywidualnym życiu kierujemy się opowieściami (narracjami), które odzwierciedlają naszą osobowość i teksty kultury. Narracje interesują badaczy reprezentujących różne dyscypliny, ale zajmują się nimi przede wszystkim psychologowie.   Czytaj dalej...

Agresja Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży

Jacek Pyżalski

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.

Tematem książki jest coraz powszechniejsza obecnie agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Autor omawia zagadnienie nowych mediów, poświęcając sporo uwagi ich młodym użytkownikom i dysfunkcjonalnemu korzystaniu z nowych technologii, którego jednym z przejawów jest agresja elektroniczna (cyberbullying), realizowana za pośrednictwem internetu, ale także np.   Czytaj dalej...

Efektywność Efektywność psychoterapii i poradnictwa psychologicznego

Mick Cooper

IPZ, Warszawa 2010.

Psychoterapia jest dziedziną praktycznych działań, którym towarzyszą próby teoretycznego wyjaśniania oraz empirycznego weryfikowania tej praktyki. W ostatnich latach dokonano wielu przeglądów i posumowania kilku dekad badań nad efektami psychoterapii i czynnikami, z którymi te efekty mogą być związane.   Czytaj dalej...

Leczenie Leczenie alkoholików i członków ich rodzin. Perspektywa badawcza i praktyczna

Gąsior K., Chodkiewicz J. (red.)

Wyd. Jedność, Kielce 2010.

Publikacja stanowi zbiór artykułów naukowych poświęconych terapii osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, głównie dorosłych, dzieci alkoholików. Autorzy, pochodzący z różnych ośrodków badawczych i terapeutycznych prezentują wyniki prowadzonych przez siebie badań, dotyczących osób uzależnionych, zastanawiają się nad kondycją i perspektywami terapii uzależnień i szczegółowo analizują problematykę psychoterapii dorosłych, dzieci alkoholików.   Czytaj dalej...

Mechanizmy Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie

Agnieszka Widera-Wysoczańska

Dyfin, Warszawa 2010.

W książce Autorka podejmuje próbę poszukiwania i zrozumienia czynników, które zwiększają ryzyko przekazywania różnych form przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Poszukiwania oparte są o doświadczenia kliniczne Autorki jako psychoterapeuty zajmującego się osobami, które doświadczyły przemocy w rodzinie, literaturę światową oraz badania własne prowadzone na przestrzeni wielu lat, dotyczące zwłaszcza rodzin z wewnętrzną przemocą seksualną.   Czytaj dalej...

Badania Badania narracyjne w psychologii

Straś-Romanowska Maria, Bartosz Bogna, Żurko Magdalena

Eneteia - Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2010.

Opowieść jako nowy przedmiot badań psychologii to wyzwanie poznawcze i metodologiczne. Bogactwo i niezwykłość danych zawartych w narracjach wyraża naturę człowieka jako istoty twórczej i myślącej `narracyjnie`.   Czytaj dalej...

Patologiczny Patologiczny hazard. Poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów

Aleksandra Derwich-Nowak

Difin, Warszawa 2010

Poradnik odwołuje się do rozumienia patologicznego hazardu jako uzależnienia i w tym też kontekście opisuje samą chorobę oraz określone sposoby jej leczenia. Jest to więc publikacja zarówno dla osób cierpiących na to schorzenie, jak i dla ich rodzin.   Czytaj dalej...

Jak Jak ruszyć z miejsca?

Elżbieta Kalinowska

Wydawnictwo "Złote Myśli", Gliwice 2010.

Wyobraź sobie, że jesteś w pięknym, leśnym otoczeniu, a w oddali widzisz złamane drzewo, które leży akurat na Twojej drodze. Gdy się do niego zbliżasz, drzewo zaczyna się zamazywać, a gdy jesteś przy nim - całkowicie znika.   Czytaj dalej...

Zaburzenia Zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Przewodnik popularnonaukowy

Wojciech Imielski

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Książka Wojciecha Imielskiego "Zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Przewodnik popularnonaukowy" zawiera opis podstawowych, najpowszechniej występujących chorób psychicznych i zaburzeń emocjonalnych a także sugestie psychologa - praktyka, jak należy postępować w ich przypadku.   Czytaj dalej...

Praktyczna Praktyczna psychogeriatria: rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym

Tomasz Sobów

Wydawnictwo "Continuo", Wrocław 2010.

"Praktyczna psychogeriatria..." autorstwa Tomasza Sobowa - naukowca i doświadczonego klinicysty - to kompendium, podanej w sposób pragmatyczny, fachowej wiedzy z dziedziny psychiatrii wieku podeszłego, które ani pod względem kompleksowości podejścia do tematu, ani formalnych rozmiarów nie ma poprzednika w polskim piśmiennictwie.   Czytaj dalej...

Psychoterapia. Psychoterapia. Integracja. Podręcznik akademicki

Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek (red.)

Eneteia - Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2010.

Czwarty tom rozwijający zagadnienia z poprzednich tomów podręcznika akademickiego. Autorzy prezentują współcześnie rozwijające się podejścia integracyjne w psychoterapii, takie jak terapia NLP, neuropsychoanaliza, terapia multimodalna Lazarusa, psychodynamiczne podejście Strickera i Golda, integracyjna terapia psychodynamiczno-behawioralna Wachtel czy transteoretyczny model psychoterapii Prochaski i DiClemente.   Czytaj dalej...

Nie Nie każdy jest Rain Manem

Anna Teluk-Lenkiewicz

Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010.

Prawdziwa historia matki, wychowującej autystycznego syna, której los nie szczędzi wyzwań. Niepewna rola rodziny, związki z mężczyznami, dla których codzienność okazuje się zbyt wielkim ciężarem, szkoła, na której wsparcie nie można liczyć i przyjaciele, którzy z czasem zmienają się w dalekich znajomych.   Czytaj dalej...

Udręka Udręka życia. Jak ludzie radzą sobie z lękiem przed śmiercią?

Wiesław Łukaszewski

Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2010.

Czy ludzie myślą o śmierci? Czy zwykły człowiek boi się jej? Dlaczego niektórzy decydują się na samobójstwo? Czym jest teoria opanowania trwogi? Uspokajam: nie napisałem książki o śmierci. Nie jest to książka ani o śmierci, ani o umieraniu.   Czytaj dalej...

Magiczna Magiczna wizja świata

Anna Grzywa

Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2010.

W życiu codziennym kierujemy się na ogół myśleniem racjonalnym, ale czasem bierze nad nim górę myślenie magiczne, które leży u podłoża wierzeń, przesądów, zabobonów, czynności magicznych i rytuałów, a nawet wiary w czary.   Czytaj dalej...

Męska Męska seksualność. Dlaczego zarówno kobiety jak i mężczyźni jej nie rozumieją

Michael Bader

Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz 2010.

Dzięki wyczerpującej analizie dra Badera zarówno wiele kobiet jak i mężczyzn może odpowiedzieć sobie na wiele nurtujących ich pytań, ponieważ autor porusza kwestie, które wcześniej były uważane za tematy tabu.   Czytaj dalej...

Wielcy Wielcy wizjonerzy, czyli filozofia psychologicznie oswajana

Andrzej Jastrzębski

Eneteia, Warszawa 2010.

Psychologia rozwinęła się jako nowa dziedzina wiedzy, korzystając zarówno z inspiracji filozoficznych, jak i medycznych (fizjologia, neurologia, psychiatria). Drogi rozwoju psychologii wytyczali wielcy wizjonerzy badań nad człowiekiem – William James, Carl Rogers, Gordon Allport, Karl Jaspers, Rollo May, Abraham Maslow, Viktor Frankl i in.   Czytaj dalej...

W W łóżku z teściową

Zuzanna Celmer

Świat Książki, Warszawa 2010.

Poradnik psychologiczno-obyczajowy, napisany przez znana psycholożkę i psychoterapeutkę, pełen przykładów z życia. Jak polubić teściową? Jak zaakceptować synową i zięcia? Co zrobić, by zachować niezależność i dobre stosunki z najbliższymi naszych najbliższych - zarówno będąc w charakterze rodziców/teściów jak i "po drugiej stronie barykady"? Autorka analizuje konkretne sytuacje, tłumacząc, jak wiele zależy od nas samych i od pozytywnego nastawienia, bez którego trudno się porozumieć.   Czytaj dalej...

Uzależnienia Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia

Andrzej Augustynek

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

Można uzależnić się praktycznie od wszystkiego (alkoholu, nikotyny, kawy, herbaty, narkotyków, lekarstw, a także od kosmetyków, operacji plastycznych, czekolady, pracy, seksu, hazardu, telewizji, komputera, internetu, szachów i wielu innych), uzależniamy się bowiem nie tylko od substancji psychoaktywnych.   Czytaj dalej...

Psychologia Psychologia chłopca

Zenon Waldemar Dudek

Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2010.

Drugie wydanie książki o rozwoju psychiki chłopca w oparciu o koncepcje Junga, a zwłaszcza jego rozumienie funkcji świadomości, różnic między typami psychicznymi i wpływu sfery archetypów. Choć na początku życia każdego dziecka panuje nieświadomość, celem jego rozwoju jest świadomość i głębsze rozumienie bogactwa wyobraźni sięgającej świata archetypowego.   Czytaj dalej...

Rodzina Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu

Andrzej Margasiński

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Książka stanowi pierwszą w polskim piśmiennictwie próbę zastosowania współczesnych koncepcji systemowych do analizy funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym (...). Na szczególne wyróżnienie zasługują rozdziały poświęcone współuzależnieniu i DDA.   Czytaj dalej...

Od Od niemowlaka do przedszkolaka

Bogna Białecka

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2010.

Praktyczny poradnik opisujący fazy rozwoju dziecka od okresu prenatalnego do 3 lat. Autorka – szczęśliwa mama czwórki dzieci – z pasją i humorem opowiada o tym, jak uczynić macierzyństwo wspaniałą przygodą, jak sprostać wyzwaniom, które stawia przed małżeństwem pojawienie się malucha.   Czytaj dalej...

Każdy Każdy inny. O naturze ludzi i niepowtarzalności człowieka

Judith Rich Harris

Wydawnictwo "Smak Słowa", Sopot 2010.

W swojej najnowszej książce Judith Rich Harris stara się udzielić odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań, nurtujących człowieka od początku jego istnienia – dlaczego każdy z nas jest inny? Interesujące różnice między ludźmi nie są uwarunkowane przez geny, ani przez żaden z innych czynników, które najszybciej przychodzą do głowy na widok słowa "osobowość".   Czytaj dalej...

Kamyki Kamyki w butach

Danuta Maria Walczak

Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, Wrocław 2010.

Danuta Maria Walczak - psycholog z dwudziestoczteroletnim stażem pracy jako terapeuta, biegły sądowy i konsultant ds. psychoprofilaktyki. Najbardziej ceni sobie indywidualną pracę terapeutyczną i doradczą (także diagnostyczną) z pacjentem, wymagającą wielkiej mobilizacji i wysiłku, ale zarazem ogromnie satysfakcjonującą.   Czytaj dalej...

Powiem Powiem Ci jak Cię kocham

John Bowe

Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2010.

Czy na pewno prawdziwa miłość wszystko pokona? Czy jeśli ludzie się kochają, to zawsze tracą znaczenie wszystkie między nimi różnice? Jaką rolę odgrywają wartości, które nam wpajano, w szukaniu partnera i postrzeganiu związku? „Powiem Ci jak Cię kocham” to zbiór wartkich opowiadań, spisanych żywym językiem.   Czytaj dalej...

Zaburzenia Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo

Kinga Bobińska, Piotr Gałecki

Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy, jak rozpoznawać i leczyć takie złożone stany kliniczne, jak zaburzenia psychiczne wśród osób upośledzonych umysłowo. Jej największą zaletą są szczegółowe, wręcz drobiazgowe wskazówki diagnostyczne, ułatwiające różnicowanie tych stanów.   Czytaj dalej...

Autyzm Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia

Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik i Piotr Gałecki (red)

Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010.

Książka jest pierwszą, całościową monografią poświęconą autyzmowi na polskim rynku wydawniczym. Omówiono w niej zagadnienia z zakresu epidemiologii, diagnozy i terapii tego zaburzenia. Dużo uwagi poświęcono metodom pedagogicznym wspomagania rozwoju osób autystycznych oraz współczesnym badaniom biomedycznym nad patogenezą choroby.   Czytaj dalej...

Przejdź do książek wydanych w roku: 2024/2023/2022/2021/2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004