Konferencje, szkolenia

Szkolenie z zakresu psychotraumatologii praktycznej

Miejsce:
On-line
początek: 16-04-2021
koniec: 17-04-2021
Organizator:
Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium oraz Drem Alfredem Walterem, wykładowcą i superwizorem Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium
 
Opis:
Szkolenie jest adresowane do specjalistów pracujących w obszarze prewencji, profilaktyki, interwencji oraz pomocy osobom dotkniętym przeżyciami traumatycznymi. Podczas szkolenia omówiona zostanie problematyka psychotraumatologii w podejściu psychodynamicznym i psychoanalitycznym.

Kurs podstawowy w sposób wyczerpujący, z różnych perspektyw omawia tematykę traumy psychicznej, osadza w metodyce psychotraumatologii oraz wyposaża w narzędzia pracy w podstawowym kontakcie z osobami po przeżyciach traumatycznych.

Absolwentami i beneficjentami szkolenia są psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy, pracownicy służb społecznych oraz instytucji pomocowych, lekarze i pracownicy służb medycznych, pracownicy instytucji penitencjarnych i osoby innych profesji.

Szkolenie składa się z szesnastu zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu. Rozpoczęcie szkolenia jest planowane w formie online, (poprzez platformę ZOOM) zaś w miarę wygaszania pandemii planowana jest praca w formie stacjonarnej lub hybrydowej.

Każdy zjazd ma wyodrębniony i spójny z pozostałymi zakres tematyczny. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest gwarancją dobrego przygotowania własnego warsztatu pracy. W przypadku nieobecności na konkretnym zjeździe istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach innej grupy szkoleniowej (w Gdańsku lub w Warszawie, również za pośrednictwem platformy ZOOM). Nieobecność podczas jednego zjazdu jest akceptowana i nie wywołuje żadnych konsekwencji. Nieobecność podczas dwóch lub większej ilości zjazdów wymaga odpracowania z inną grupą lub zaliczenia zjazdu u trenera prowadzącego. Pełen cykl szkoleniowy stanowi spójną całość w zakresie wiedzy i umiejętności psychotraumatologa.

Zajęcia odbywać się będą o stałych porach: w piątki w godzinach 15.30 - 19.30 i w soboty w godz. 9.00 - 14.00.

Terminy zajęć:

  16 - 17 kwiecień 2021
  21 - 22 maj 2021
  18 - 19 czerwiec 2021
  9 - 10 lipiec 2021
  10 - 11 wrzesień 2021
  1 - 2 październik 2021
  5 - 6 listopad 2021
  3 - 4 grudzień 2021


Pozostałe terminy szkoleń zostaną podane w późniejszym czasie. W kontynuacji oferujemy dwa kolejne etapy:
 • Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej
 • Psychotraumatologię zaawansowaną

  Zespół szkolący:

  Alfred Walter - psychoanalityk dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta i superwizor Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wieloletni wykładowca i lider Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, będący członkiem elitarnej grupy psychoanalityków na świecie, trener i superwizor w kilku instytucjach szkolenia psychoanalitycznego w Monachium, na Uniwersytecie w Augsburgu oraz w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Ulm, od ponad 20 lat prowadzący prywatną praktykę w Augsburgu, jeden z pionierów psychotraumatologii w Polsce.

  Jolanta Zboińska - certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog, superwizor psychotraumatologii, certyfikowany terapeuta metodą EMDR II stopnia, wieloletni wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku oraz superwizje instytucji sektora publicznego, aktualnie prezes Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

  Iwona Piotrzkowska-Sut - psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog, superwizor psychotraumatologii, prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku.

  Violeta Kosińska - psycholog-psychoterapeuta dzieci i młodzieży, absolwentka Studium Psychotraumatologii Specjalistycznej prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku.

  Anna Żebryk Michalska - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny PTPP, absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, prowadząca prywatną praktykę psychoterapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Gdańsku.

  Anna Nadratowska - psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, prowadząca prywatną praktykę w Gdańsku w formie pracy indywidualnej oraz grupowej, współpracuje z Fundacją Oparcia Społecznego "Fosa", Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku, Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • Opłata:
  Opłata za każdy zjazd wynosi 450 zł i jest wymagana najpóźniej 2 tygodnie przed kolejnym zjazdem. Nieobecność na zjeździe nie zwalnia z opłaty za zjazd.
   
  Wpłaty:
  Opłaty należy dokonać na konto Fundacji:
  73 1240 2920 1111 0010 1746 9077
  Bank PEKAO SA V O/ Gdańsk z dopiskiem: "Imię i nazwisko - Poznań"
  Informacje na temat faktur należy wysyłać na adres e-mail: faktury@psychotraumatologia.com.pl
   
  Kontakt:
  Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: fundacjaszkolenia@wp.pl

  Kontakt: Jolanta Zboińska; tel.: 660 76 50 50

  Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie:
  http://www.psychotraumatologia.com.pl