Forum dyskusyjne

Odpowiedzialność dzieci za grzechy ojców

Autor: mrrru   Data: 2022-06-12, 18:53:32               

Mimblo,

Całe Ez 18 to wykład na temat tej odpowiedzialności, i kontekst do podanego cytatu. Generalnie ta odpowiedzialność spada na sprawcę, a nie na rodzinę.

Przeciwna temu teza występuje w Wj 20,5 gdzie napisano:

"ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań."

Na ten fragment powołał się Adamos, usprawiedliwiając wymordowanie niewinnych dzieci (niemowląt i nienarodzonych), które w oczywisty sposób nie mogły nagrzeszyć.

Jedno drugiemu przeczy, przynajmniej w moim odczuciu.

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż treść wszystkich wpisów w wątku