Nasz Autor

Damian Zdrada

Damian Zdrada

Jestem psychologiem, psychoterapeutą (uczestniczę w kursie kwalifikacyjnym w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie), specjalistą psychoterapii uzależnień.

Studia psychologiczne ukończyłem w 1996 roku. Od tego czasu pracuję zawodowo. Od roku 2000 kierowałem oddziałem całodobowym Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Katowicach, który w 2002 roku został przeniesiony do Skoczowa. Tam pełniłem funkcję kierownika do 2005 roku. Od 2005 roku kieruję Miejskim Ośrodkiem Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sosnowcu.

Od roku 1998 prowadzę własną prywatną praktykę, przyjmując głównie osoby zgłaszające się z emocjonalnymi problemami, przeżywającymi kryzysy osobiste czy potrzebujące pomocy w pokonywaniu trudności życiowych. Obecnie mój gabinet mieści się w Sosnowcu.

W trakcie rozwoju zawodowego zdobywałem różne doświadczenia: począwszy od pracy w ośrodkach dla bezdomnych, zakładach penitencjarnych czy izbie wytrzeźwień, poprzez pracę w szkole, czy jako organizator i realizator szkoleń dla pracowników służb społecznych, biegły sądowy po pracę jako wykładowca na studiach podyplomowych, kierownik i psychoterapeuta w placówkach leczenia uzależnień i autor artykułów popularnonaukowych.

Lubię działać społecznie – jestem członkiem kilku towarzystw psychologicznych i psychoterapeutycznych.

Damian Zdrada

Jednak najwięcej radości sprawia mi praca jako psychoterapeuta. Ale docelowo – chciałbym, aby moim źródłem utrzymania stało się wykonywanie zawodu szamana.

:-)

Nie mam tu jednak na myśli wykonywania niezrozumiałych praktyk magicznych, lecz taki kontakt z drugim człowiekiem, który pozwoli komuś na uzyskanie harmonii z otaczającym go światem. To powinno być efektem, uzdrowieniem w takiej "szamańskiej psychoterapii". Bo zakładam, że źródłem wszelkich problemów jest brak równowagi między człowiekiem a jego środowiskiem życia (zarówno tym widzialnym, jak i niewidzialnym). Aby tą równowagę umieć przywrócić, nie wystarczy być psychologiem czy psychoterapeutą.


Mieszkam w Siemianowicach Śląskich z żoną i z córką. Interesuję się muzyką (każdą!) i archeologią. Lubię kontakt z ziemią – chodzę po górach, jeżdżę na rowerze, na rolkach, nartach zjazdowych i biegowych. Jestem fanem Coelho i Castanedy.