Nasz Autor

dr Jacek Świst

dr Jacek Świst

Urodziłem się 10 lutego 1953 r. w Nowym Targu. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 5, a potem do Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Egzamin maturalny zdałem w 1972 r. i w tymże roku zdałem egzamin wstępny na Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie.

Studiowałem psychologię. Studia ukończyłem w 1978 r. obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem stopnia magistra filozofii chrześcijańskiej: specjalizacja filozoficzno-psychologiczna.

Pracę zawodową rozpocząłem we wrześniu 1978 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Targu jako nauczyciel-wychowawca.W 1980 r. zaangażowałem się w działalność społeczno-zawodową w ruchu NSZZ "Solidarność". Byłem przewodniczącym Komisji Zakładowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Od 1981 r. pracowałem w Poradni Zdrowia Psychicznego, a od 1984-1997 r. w Poradni Odwykowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu. Od 1997 r. pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu. Od 1989 r. prowadzę prywatną praktykę psychologiczną pod nazwą Studio Terapii Kognitywnej Gabinet Psychologiczny.

W 1983 r. po przygotowaniu i zdaniu egzaminu państwowego uzyskałem pierwszy stopień specjalizacji z psychologii klinicznej.

W latach 1990-94 byłem Radnym Rady Miasta Nowy Targ, w latach 1991-94 byłem Dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 6 w Nowym Targu.

W okresie 1987-1994 r. współpracowałem z Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W latach 1994-2007 byłem Prezesem Aeroklubu Tatrzańskiego.

Posiadam Dyplom Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Dyplomowanego.

W październiku 2001 r. obroniłem pracę doktorską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i uzyskałem tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Posiadam ponad 10 publikacji z zakresu profilaktyki i terapii psychologicznej oraz 18 dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych. Udzielam pomocy psychologicznej stosując własne metody osadzone w nurcie psychologii poznawczej.

W Gminach Czorsztyn i Czarny Dunajec pełniłem funkcję koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Lubię jazz nowoorleański. Gram w zespole „New Market Jazz Band” na trąbce.

Mieszkam w Szczawnicy, mam dwóch synów i córkę.

Polecam moje artykuły opublikowane w portalu Psychologia.net.pl.