Artykuł

List otwarty do środowiska psychoterapeutów w Polsce


Polska Federacja Psychoterapii
30-693 Kraków, ul. Gwarna 2A
www.pfp.org.pl
e-mail: pfpsychoterapii@wp.pl


Koleżanki i Koledzy Psychoterapeuci!

Zwracamy się do Was w sprawie niezwykle ważnej dla naszego środowiska. Dnia 1 stycznia 2006 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Ustawa stanowi w artykule 4, że: „wykonywanie zawodu psychologa polega na psychoterapii, udzielaniu pomocy psychologicznej, a także na prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie psychologii oraz działalności dydaktycznej w tym zakresie”. Jednocześnie w artykule 61 wprowadza przepis karny: „Osoba, która świadczy usługi psychologiczne nie mając prawa wykonywania zawodu psychologa, podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny”.

Wejście w życie ustawy w obecnym kształcie penalizuje pracę oraz ogranicza dostęp do zawodu psychoterapeuty tysiącom osób nie będących psychologami, przez co narusza nabyte już przez nie prawa. Dotyczy to wszystkich psychoterapeutów i osób zajmujących się pomocą psychologiczną, które zdobyły odpowiednie kwalifikacje zawodowe w procesie profesjonalnego szkolenia, m.in. psychoterapeutów pracujących w oświacie (np. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych), terapeutów uzależnień, psychiatrów oraz osób pracujących w ośrodkach związanych z ruchami religijnymi i wyznaniowymi. Osoby te często legitymują się certyfikatami polskich i zagranicznych organizacji szkolących, co umożliwia spełnianie określonych przez nie standardów zawodowych.

Polska Federacja Psychoterapii stawia sobie za cel doprowadzenie do powstania ustawy o zawodzie psychoterapeuty, określającej standardy szkolenia, praktyki zawodowej i certyfikowania psychoterapeutów w naszym kraju. Chcąc być liczącym się partnerem dla ustawodawcy, potrzebna jest mobilizacja i wspólne działanie całego środowiska psychoterapeutów.

Dlatego prosimy o rozpowszechnianie naszego listu w Waszym środowisku i zwracamy się z apelem do wszystkich psychoterapeutów, ośrodków szkolących i organizacji o zaangażowanie w działania PFP na rzecz tworzenia konstruktywnych rozwiązań legislacyjnych dotyczących mającej wejść w życie ustawy. Jednym ze sposobów jest tworzenie listów protestacyjnych i opinii płynących z różnych środowisk psychoterapeutycznych żywotnie zainteresowanych przedmiotową ustawą.

Powstał już apel psychologów i psychoterapeutów skierowany do Sejmu RP, pod którym można składać swoje podpisy, a który jest dostępny pod adresem http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=171. Liczymy także na opinie przedstawicieli pozostałych środowisk psychoterapeutycznych, m.in.: pedagogów, lekarzy, terapeutów uzależnień, osób pracujących w ośrodkach związanych z ruchami religijnymi i wyznaniowymi oraz studentów kierunków humanistycznych, którzy w przyszłości chcą wykonywać zawód psychoterapeuty. Pisma można przesyłać drogą pocztową albo elektroniczną na adres PFP lub na adres e-mailowy Ministerstwa Zdrowia kancelaria@mz.gov.pl.

Apelujemy o zaangażowanie!

  Zarząd Główny
  Polskiej Federacji Psychoterapii
  Prezes: Katarzyna Węglorz-Makuch
  Wiceprezes: Milena Karlińska
  Wiceprezes: Dorota Węgrzyn
  Sekretarz Generalny: Maria Wilamowska
  Skarbnik: Tomasz Rebeta


Sonda

Jak oceniasz obowiązującą od 01.01.2006. ustawę o zawodzie psychologa?Opublikowano: 2005-02-23Oceń artykuł:


Skomentuj artykuł
Zobacz komentarze do tego artykułu

Zobacz więcej komentarzy