Artykuł

Psycholodzy i psychoterapeuci apelują do nowego Sejmu o uchylenie ustawy o zawodzie psychologa


My, niżej podpisani psycholodzy i psychoterapeuci apelujemy o pilne uchylenie ustawy o zawodzie psychologa, która ma wejść w życie 1 stycznia 2006 roku. Ustawa ta miała wejść w życie 1 stycznia 2002 roku, lecz, ze względu na jej liczne usterki prawne, z inicjatywy ówczesnego ministra pracy jej wejście w życie zawieszono na 4 lata. W tym czasie rząd zobowiązał się przygotować nową ustawę, pozbawioną usterek prawnych. Nowy projekt zawierał jednak podobne wady i nie został przyjęty przez Sejm.

W tej sytuacji, za kilka miesięcy może zacząć obowiązywać ustawa, która już raz okazała się niemożliwa do wykonania, zaś jej oczywiste błędy budzą coraz większe kontrowersje. Wejście w życie tej ustawy przyniosłoby m.in. następujące konsekwencje:

 • stworzenie zamkniętej korporacji zawodowej, praktycznie uniemożliwiającej dostęp do zawodu młodym absolwentom psychologii;
 • wzrost bezrobocia wśród absolwentów psychologii i innych kierunków społecznych, jak resocjalizacja, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia;
 • zmniejszenie dostępności oraz jakości psychoterapii przy wzroście kosztów terapii;
 • rozbudowę zbędnej i kosztownej biurokracji (Krajowa i Regionalne Izby Psychologiczne, Komisja Ekspertów, itd.);
 • korupcjogenność – stworzenie warunków do pobierania nieformalnych opłat za wydawanie zezwoleń na uprawianie zawodu i za przyznawanie punktów szkoleniowych organizatorom szkoleń.

Ustawa zawiera absurdalny, prawny zakaz udzielania pomocy psychologicznej pod groźbą kary ograniczenia wolności lub grzywny - bez wpisu na listę psychologów (tymczasem pomocą psychologiczną jest także np. pocieszanie zestresowanych uczniów przez nauczyciela, wysłuchanie zwierzeń przyjaciela, udział w mityngu AA, czy udzielenie porady przez księdza skłóconym małżonkom).

Ustawa została negatywnie oceniona przez Polską Federację Psychoterapii (z szacunków prof. Pritza z Europejskiej Federacji Psychoterapii wynika, że w Polsce dla zadbania o potrzeby pacjentów potrzeba około 20 000 psychoterapeutów, zaś ta ustawa szkodzi pacjentom, ograniczając ich dostęp do usług terapeutycznych). Została negatywnie oceniona przez sejmowych prawników, ze względu na jej liczne, nieprecyzyjne sformułowania. Uzyskała także negatywną opinię Komitetu Integracji Europejskiej, z powodu jej sprzeczności z prawem UE.

Stąd uchylenie ustawy, zanim zacznie obowiązywać, uważamy za konieczne.

Jako alternatywę wobec obecnej ustawy proponujemy przyjąć ustawę określającą, kto może posługiwać się tytułem psychologa. Wprowadzenie bolońskiego, trójstopniowego systemu edukacji (3-letni licencjat, studia magisterskie, studia doktoranckie) nakłada konieczność sprecyzowania prawa do posługiwania się tytułem psychologa. Proponujemy ustalić, że prawo do posługiwania się tytułem psychologa nabywa osoba, która ukończyła 5-cio letnie, magisterskie studia na kierunku psychologicznym. Proponujemy także, by dalsza praca nad uregulowaniem prawnym zawodu psychologa i psychoterapeuty była poprzedzona szerokimi konsultacjami z przedstawicielami zarówno całego środowiska psychologów praktyków, jak też środowiska akademickiego.

 1. Lidia Brzozowska, lekarz medycyny i psychoterapeuta (Łódź);
 2. Ewa Canert-Łąka, psychoterapeutka (Kraków);
 3. Paulina Chocholska, psycholog (Wrocław);
 4. Bogusław Włodawiec, psycholog (Warszawa);
 5. Agata Słowik, psycholog (Katowice);
 6. Marta Dubińska, specjalista psycholog kliniczny i psychoterapeuta (Kraków);
 7. Magdalena Radwańska, psycholog (Wrocław);
 8. Krzysztof Wrona, psycholog (Wrocław);
 9. Sabina Lenart, psycholog (Gdynia);
 10. Lech Dębski, lekarz, specjalista psychiatra (Gdynia);
 11. Magdalena Płaza, psycholog (Katowice);
 12. Joanna Wiktorowska, psycholog, psychoterapeuta (Łódź);
 13. Izabela Boryczka, pedagog resocjalizacyjny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Wrocław);
 14. Milena Karlińska, psychoterapeuta, specjalista psycholog kliniczny, (Kraków);
 15. Ina Pohorecka, psychoterapeuta (Warszawa);
 16. Małgorzata Bondarczuk, psycholog (Koszalin);
 17. Adam Radecki, psycholog (Warszawa);
 18. Elżbieta Kalinowska, specjalista psycholog kliniczny (Warszawa);
 19. Joanna Maciejewska, psycholog (Tychy);
 20. Magdalena Sagan, psycholog (Zabrze);
 21. Damian Zdrada, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień (Katowice);
 22. Iwona Zgondek-Stram, psychoterapeuta (Gdynia);
 23. dr Ewa Kostarczyk, specjalista psycholog kliniczny (Warszawa);
 24. Oliwia Piotrowska, psycholog (Gdańsk);
 25. Jacek Zabrodzki, psycholog (Warszawa);
 26. Ewa Zwolińska, psycholog, psychoterapeuta (Warszawa);
 27. Dorota Kawałczewska-Wojtczak, specjalista psycholog kliniczny (Łódź);
 28. Maria Wilamowska, psychoterapeutka (Warszawa);
 29. Małgorzata Osipczuk, psycholog (Wrocław);
 30. Marta Widera, psycholog (Dąbrowa Górnicza);
 31. dr Andrzej Lipczyński, specjalista psycholog kliniczny (Chełm);
 32. Anna Skórzewska, specjalista psycholog kliniczny (Chełm);
 33. Marta Kaczmarek, psycholog (Wrocław);
 34. Mikołaj Król, psycholog (Kościan);
 35. Beata Dziedziczak, psycholog, psychoterapeuta (Warszawa);
 36. Agnieszka Kazimierska, psycholog (Łódź);
 37. Agnieszka Truszkowska, psycholog (Warszawa);
 38. Anna Szyda, psycholog (Bełchatów);
 39. Joanna Kapalska, psycholog (Gdańsk);
 40. Igor Ziemba, psycholog (Ottawa, Ontario / Warszawa);
 41. Marek Jaros, psycholog, psychoterapeuta (Warszawa);
 42. Katarzyna Lubas, psycholog (Kraków);
 43. Sylwia Wal, psycholog (Świętochłowice);
 44. Agata Petruczynik, psychoterapeuta Gestalt (Lublin);
 45. Zofia Majtczak, psychoterapeuta (Warszawa);
 46. Wanda Świtała-Rak, terapeuta, animator dramy (Rybnik);
 47. Tadeusz Rak, psycholog, terapeuta, trener (Rybnik);
 48. Agnieszka Chmielewska, psycholog (Warszawa);
 49. Ewa Feret, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt (Bielsko-Biała);
 50. Marek Mietelski, socjolog, terapeuta uzależnień (Warszawa);
 51. Izabela Chludzińska, pedagog, psychoterapeuta (Olsztyn);
 52. Anna Judycka, psychoterapeuta (Warszawa);
 53. Anna Fijałkowska, pedagog resocjalizacyjny, trener (Warszawa) ;
 54. Katarzyna Juszczak, lekarz pediatra (Warszawa);
 55. Anna Dodziuk, psychoterapeutka (Warszawa);
 56. Łukasz Pilarczyk, psychoterapeuta (Bielsko-Biała) ;
 57. Lech Cierpioł, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Siemianowice Śląskie);
 58. Ewa Kuczyńska, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Siemianowice Śląskie);
 59. Katarzyna Wodniak, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień (Siemianowice Śląskie);
 60. Kamila Gryn-Jabłońska, psycholog (Siemianowice Śląskie);
 61. Edyta Karczmarska, psycholog (Siemianowice Śląskie);
 62. Joanna Mazur, pedagog (Bytom);
 63. Ewa Woźnica, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediator (Siemianowice Śląskie);
 64. Piotr Woźnica, instruktor terapii uzależnień (Siemianowice Śląskie);
 65. Krystian Kazibudzki, instruktor terapii uzależnień (Siemianowice Śląskie);
 66. Grażyna Góras, instruktor terapii uzależnień (Siemianowice Śląskie);
 67. Anna Orawska, instruktor terapii uzależnień (Siemianowice Śląskie);
 68. Bartłomiej Żukowski, terapeuta uzależnień (Toruń);
 69. Dorota Ziółkowska-Maciaszek, psycholog, psychoterapeuta (Warszawa);
 70. Maja Świtała-Syrek, psycholog, terapeuta, animator dramy (Rybnik);
 71. Teresa Górecka, terapeuta, animator dramy (Rybnik);
 72. Joanna Kosmala, pedagog specjalny i psychoterapeutka (Warszawa);
 73. Dorota Nowak-Szmatuła, psycholog, psychoterapeuta Gestalt (Kościan);
 74. Agnieszka Glica, terapeuta (Mielec);
 75. Barbara Kwiatkowska, psycholog (Warszawa);
 76. Marzena Żegnałek, pedagog (Rybnik);
 77. Alicja Heyda, psycholog, somatoanalityk, trener psychoterapii socjo- i somatoanalitycznej (Gliwice);
 78. Agnieszka Marczyńska-Wdówik, psycholog kliniczny (Łódź);
 79. Anna Gucik, pedagog, psychoterapeuta (Chrzanów);
 80. Marcin Kozinski, psycholog, trener, psychoterapeuta (Szczecin);
 81. Izabela Osińska, psychoterapeutka (Wroclaw);
 82. Agnieszka Zysk, certyfikowana terapeutka Gestalt (Sztokholm);
 83. Alina Hryniewicz-Hasior, socjolog, trener i psychoterapeuta (Warszawa);
 84. Anna Radomska-Malczak, psychoterapeutka (Wrocław);
 85. Mieczysław B. Klimek, psycholog (Żywiec);
 86. Marta Głowacka, studentka V roku psychologii (Wrocław);
 87. Elżbieta Kaniewska, psychoterapeutka, trener (Warszawa);
 88. Tatiana Ostaszewska-Mosak, psycholog zdrowia, psychoterapeuta (Warszawa);
 89. Piotr Mosak, psycholog, trener, psychoterapeuta (Warszawa);
 90. Małgorzata Beszterda, psychoterapeutka (Poznań);
 91. Beata Korban, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Stargard Szczeciński);
 92. Anna Żuchowska, pedagog, psychoterapeuta Gestalt (Gdynia);
 93. Tomasz Młyński, pedagog, psychoterapeuta (Olsztyn);
 94. Marek Gajowy, psycholog, psychoterapeuta (Warszawa);
 95. Anna Syska, studentka V roku psychologii (Rybnik);
 96. Małgorzata Kłaniecka, studentka V roku psychologii (Katowice);
 97. Piotr Miszewski, mgr resocjalizacji, trener PTP, psychoterapeuta (Bydgoszcz);
 98. Urszula Jankowska-Jaryczewska, specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog resocjalizacyjny (Warszawa);
 99. Anita Orzechowska, psycholog (Gdynia);
 100. Katarzyna Nicman, studentka pedagogiki specjalnej (Warszawa);
 101. Marta Różycka, psycholog (Katowice);
 102. Dagmara Kuczynska-Ginko, lekarz, psychoterapeuta (Katowice);
 103. Maria Dekert, pedagog, psychoterapeuta, trener PTP (Stalowa Wola);
 104. Rafał Miętkiewicz, psycholog, (Gdynia);
 105. Edyta Wulczyńska, pedagog, uczestnik III roku studium psychoterapii (Czersk);
 106. Anna Biesiada, psychoterapeuta (Jelenia Gora);
 107. Beata Zaduminska, psycholog (Kraków);
 108. Dorota Szlama, pedagog, psychoterapeuta (Częstochowa);
 109. Ewa Kempska, psycholog (Gdańsk);
 110. Joanna Wawerska-Kus, pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia (Warszawa);
 111. Anna Saletra, pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Gdynia);
 112. Janusz Surzynski, psychoterapeuta (Katowice);
 113. Jadwiga Gabała, pedagog, uczestnik III roku Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii przy WSPS (Tarnów);
 114. Monika Topolska, psycholog (Gdańsk);
 115. Ryszard Pazdyga, specjalista terapii uzależnień (Mysłowice);
 116. Krzysztof Tylski, psychoterapeuta (Warszawa);
 117. Malgorzata Bis, psycholog (Warszawa);
 118. Aleksandra Replin, pedagog, psychoterapeutka Gestalt, specjalista terapii uzależnień (Łeba);
 119. Marcin Pietraszek, konsultant (Mińsk Mazowiecki);
 120. Małgorzata Krzemień, psycholog (Katowice);
 121. Julita Godzisz, psycholog (Warszawa);
 122. Katarzyna Wiśniewska, lekarz medycyny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Gdynia);
 123. Tomasz Borowski, mgr fizjoterapii i terapeuta manualny, (Starogard Gdański);
 124. Hanna Wasilewska, pedagog, terapeuta, animator dramy (Katowice);
 125. Małgorzata Dwornikiewicz, pedagog resocjalizacyjny (Warszawa);
 126. Małgosia Kleniewska, psycholog, psychoterapeuta Gestalt (Warszawa);
 127. Wioletta Michalska, psycholog (Łódź);
 128. Elżbieta Czochraj-Kuźniak, psycholog, pedagog (Łódź);
 129. Anna Posyłek, psycholog (Łódź);
 130. Maria Andrzejewska, psycholog kliniczny (Łódź);
 131. Krzysztof Bartosiewicz, pedagog (Wrocław);
 132. Agnieszka Półtorak-Terpiłowska, psycholog (Bydgoszcz);
 133. Ewa Aldona Wensierska, psycholog, specjalista terapii uzależnień (Wejherowo);
 134. Iwona Szmalenberg, psycholog, specjalista terapii uzależnień (Gdynia);
 135. Jadwiga Elżbieta Łęcka, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany instruktor terapii uzależnień (Gdynia);
 136. Bożena Lessnau, instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny (Reda);
 137. Mariusz Sadowski, certyfikowany instruktor terapii uzależnień (Gdynia);
 138. Karol Łojek, mgr resocjalizacji, psychoterapeuta (Kraków);
 139. Piotr Sieniawski, pedagog specjalny (Wrocław);
 140. Elżbieta Moryto-Pecio, psycholog, pedagog, psychoterapeutka (Wrocław);
 141. Paulina Jodłowska, psycholog (Warszawa);
 142. Agnieszka Bareja, psycholog (Radom);
 143. Raisa Deklewa, instruktor terapii uzależnień (Gdynia);
 144. Aleksandra Surlas-Leśniewska, psychoterapeutka, psycholog (Siemianowice Śl.);
 145. Wioletta Gajowa, psycholog (Warszawa);
 146. Tatiana Wroblewska, mgr resocjalizacji, trener, psychoterapeutka (Otwock);
 147. Katarzyna Wajszczuk - psycholog (Poznań);
 148. Ewa Przybył, psycholog (Skierniewice);
 149. Malgorzata Kwiatkowska, pedagog, terapeuta (Stargard Szczecinski);
 150. Wiesława Serkowska, mgr profilaktyki i resocjalizacji, terapeuta, trener, coach (Warszawa);
 151. Barbara Kruszyńska, psycholog, terapeuta (Katowice);
 152. Olga Kloczkowska, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i
  współuzależnienia (Warszawa);

 153. Beata Matysiak, psycholog (Tomaszów Maz);
 154. Eliza Cieślikowska, psycholog (Tychy);
 155. Marzena Orczyk, psycholog (Dąbrowa Górnicza);
Tekst ustawy, argumenty za i przeciw, ekspertyzy prawne, zapis debaty senackiej, można znaleźć na stronie: http://www.psychologia.net.pl/katalog.php?level=201.

Prosimy także o wysyłanie w tej sprawie e-maili do Ministerstwa Gospodarki i Pracy (e-mail: http://www.mgip.gov.pl/Email/), swoich, lokalnych posłów i senatorów oraz do Sejmowej Komisji Zdrowia i Senackiej Komisji Zdrowia.Sonda

Jak oceniasz obowiązującą od 01.01.2006. ustawę o zawodzie psychologa?Opublikowano: 2005-02-16Oceń artykuł:


Skomentuj artykuł
Zobacz komentarze do tego artykułu