Sonda

Podział na dwie płcie (kobiety i mężczyzn) jest:

Umownym konstruktem kulturowym, narzucanym przez opresyjne społeczeństwo
Nie wiem (trudno powiedzieć)
Faktem biologicznym, z którego wynikają konsekwencje społeczne i psychologiczne