Sonda

Czy stosowanie przez rodziców kar fizycznych wobec dzieci powinno być dopuszczalne?

Tak.
Tak, ale tylko za najcięższe przewinienia, jak np. kradzieże, pobicia, zażywanie narkotyków lub wagarowanie.
Tak, ale kara powinna być niedolegliwa (np. klapsy), jej stosowanie ograniczone do określonego wieku i nie może wiązać się z upokarzaniem dziecka.
Nie, stosowanie kar fizycznych powinno być niedopuszczalne.
Nie wiem.