Sonda

Wyniki ankiety

Czy stosowanie przez rodziców kar fizycznych wobec dzieci powinno być dopuszczalne?

Tak.4 %
Tak, ale tylko za najcięższe przewinienia, jak np. kradzieże, pobicia, zażywanie narkotyków lub wagarowanie.4 %
Tak, ale kara powinna być niedolegliwa (np. klapsy), jej stosowanie ograniczone do określonego wieku i nie może wiązać się z upokarzaniem dziecka.42 %
Nie, stosowanie kar fizycznych powinno być niedopuszczalne.47 %
Nie wiem.3 %