Gorące wiadomości

Powstało Korczakowskie Repozytorium Cyfrowe

Korczakowskie Repozytorium Cyfrowe wystartowało w połowie października. To wyjątkowe miejsce, gdzie gromadzone są rozproszone dotąd zbiory dotyczące Janusza Korczaka - zarówno jego dorobek, jak i prace na temat jego życia, działalności i twórczości. Repozytorium jest dwujęzyczne - dostępne w języku polskim i angielskim.

W 2018 roku dzięki współpracy Kanadyjskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Fundacji Korczakowskiej, Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Fundacją KLIO, Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Edukacji Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej powstało konsorcjum "Repozytorium Janusza Korczaka". Wtedy też rozpoczęły się prace nad koncepcją poświęconej Korczakowi wirtualnej przestrzeni, służącej gromadzeniu nie tylko spuścizny Korczaka, ale też rozproszonych po całym świecie dokumentów i prac na jego temat. Repozytorium od początku miało stanowić pewne i wiarygodne źródło zweryfikowanej wiedzy.

Cały świat zna Janusza Korczaka. Jako lekarza, społecznika i pisarza, a przede wszystkim jako wychowawcę i rzecznika praw dziecka. Jego nowatorski system edukacji i wychowania dzieci oparty na szacunku, partnerstwie i samorządności do dziś jest inspiracją dla wielu nauczycieli, pedagogów, działaczy socjalnych i aktywistów zajmujących się prawami dziecka. Korczakowska idea o przynależnych wszystkim dzieciom prawach leży u podstaw Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka. Dokument ten został przyjęty jednogłośnie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku i znany jest również jako światowa konstytucja praw dziecka.

Mimo takiego wpływu Korczaka na współczesny świat wiedza o nim i jego spuściźnie jest jednak rozproszona, a dostęp do niej często utrudniony. Prace Korczaka i o Korczaku można znaleźć w różnych bibliotekach cyfrowych, archiwach czy na stronach internetowych. Materiały te są jednak różnej jakości. Często nie mają metadanych lub metadane są niewystarczająco dobrze opracowane. Część zasobów przechowywanych w muzeach, archiwach, bibliotekach czy zbiorach osób prywatnych na całym świecie w ogóle nie posiada wersji cyfrowych. Potrzebna jest ich profesjonalna digitalizacja. Dlatego narodził się pomysł stworzenia Korczakowskiego Repozytorium Cyfrowego - łatwo i powszechnie dostępnego miejsca, gdzie w atrakcyjny i nowoczesny sposób przedstawiana byłaby rzetelna wiedza historyczna oparta na źródłach.

Repozytorium jest przedsięwzięciem długofalowym. Dzięki grantowi pozyskanemu w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP "Dyplomacja publiczna 2020 - nowy wymiar" realizowany jest właśnie pierwszy jego etap. Za część informatyczną projektu odpowiada Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zastosowane rozwiązania technologiczne spełniają standardy nowoczesnych serwisów naukowych. Wdrożono Application Programming Interface (API) oraz protokół wymiany metadanych OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Metadane techniczne są tworzone zgodnie z obowiązującymi standardami Dublin Core i w oparciu o standard opisu MARC21.Repozytorium ruszyło 14 października 2020 roku. Znajdują się w nim pozyskane do tej pory fotografie, dokumenty, publikacje oraz obiekty muzealne. Swoje zbiory zgodziły się udostępnić następujące instytucje: Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Centralne Archiwum Wojskowe (Wojskowe Biuro Historyczne), Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego Oporu i Holocaustu, Centrum Studiów i Dokumentacji im. Icchaka Katzelnelsona, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, Muzeum Książki Dziecięcej przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Korczakianum - pracownia naukowa Muzeum Warszawy, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.

To jednak dopiero początek. Utrzymanie i rozwój Repozytorium, w tym poszerzanie jego zbiorów, wymaga zaangażowania różnych instytucji, stowarzyszeń i ekspertów z całego świata. Projekt można wesprzeć na kilka sposobów: dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, udostępniając posiadane zbiory lub przekazując środki finansowe na prace informatyczne i merytoryczne.

Opublikowano: 2020-11-20

Źródło: Korczakowskie Repozytorium Cyfrowe


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz