Gorące wiadomości

Wpływ osobowości managera na funkcjonowanie firmy

Badania potwierdzają, że osobowość prezesa wpływa na wynik finansowy firmy na poziomie 17-24 procent. Przedstawiamy listę cech, które dominują wśród polskich managerów oraz jakie ma to konsekwencje dla firmy.

Według raportu Assessment Systems Polska [*] w pierwszych 18 miesiącach
od momentu objęcia stanowiska porażkę ponosi 38%-50% prezesów. Badania dowodzą, że nie ma gwarancji, iż osoba, która odnosi sukcesy w jednej firmie powtórzy je w kolejnej.

Osobowość managerów została zbadana za pomocą 7 skal:

  1. Stabilność: pewność siebie, opanowanie w sytuacjach stresowych.
  2. Ambicja: inicjatywa, współzawodnictwo oraz potencjał twórczy.
  3. Towarzyskość: ekstrawersja, bogactwo kontaktów oraz dążenie do interakcji społecznych.
  4. Wrażliwość interpersonalna: takt, społeczna wnikliwość oraz zdolność
    do utrzymywania relacji z innymi.
  5. Systematyczność: samodyscyplina, odpowiedzialność i sumienność.
  6. Dociekliwość: wyobraźnia, ciekawość oraz potencjał twórczy.
  7. Otwartość na wiedzę: orientacja na osiągnięcia, bycie na bieżąco w sprawach biznesowych i technicznych.

- Dobry przywódca to taki, który prócz posiadania odpowiednich kompetencji potrafi stworzyć i właściwie zarządzać zespołem tak, by osiągać bardzo dobre wyniki. Muszą być również dobrymi strategami, umiejętnie wykorzystać nadarzające się szanse, jak również zachowywać spokój w trudnych sytuacjach. - mówi Magdalena Giryn, country manager Assessment Systems Polska.

Jakie cechy osobowości dominują wśród kadry zarządzającej? Mediana wyników badania pokazuje, że wśród polskich managerów dominuje otwartość na wiedzę i towarzyskość. Obie te cechy na swoich skalach są w okolicach 60 percentyla. Dociekliwość jest na poziomie 55 percentyla, a skala systematyczności wskazała 52 percentyl. Wrażliwość interpersonalna i ambicja są na poziomie 47 percentyla natomiast stabilność ulokowała się na poziomie 32 percentyla. Badania nie wykazały istotnych różnic w osobowości w rozróżnieniu na płeć. Mężczyźni wykazują nieznacznie wyższą dociekliwość (mężczyźni na skali dociekliwości plasują się w ok. 31 percentylu, a kobiety w ok. 26 percentylu). Kobiety zaś są bardziej otwarte na wiedzę (mężczyźni na skali otwartości na wiedzę plasują się w ok. 60 percentylu a kobiety w ok. 73 percentylu).

- Polska kadra managerska jest otwarta na wiedzę i łatwo nawiązuje kontakty biznesowe. Ma wysokie ambicje i świadomie buduje swoją karierę. Jednak pomimo dobrego wykształcenia, wysokich kompetencji zawodowych i otwartości na nowinki technologiczne, odznacza się niską samooceną, odpornością na stres oraz małą pewnością siebie, co nie sprzyja podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Z badań wynika również, że polscy managerowie łatwo się denerwują i często ulegają nastrojom. - mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Polska.

Tylko ok 30% firm potrafi właściwie wytypować managerów wewnątrz organizacji. Rekrutacje na wysokie stanowiska często są przeprowadzone intuicyjnie. Według raportu Assessment Systems Polska 65%-75% pracowników awansuje się ze złych powodów, czego konsekwencją są błędne decyzje biznesowe. Niewłaściwie przeprowadzona rekrutacja to koszt ok. 150% rocznej pensji źle zrekrutowanego pracownika. Warto zatem skorzystać z narzędzi, które zweryfikują nie tylko kompetencje techniczne, ale również osobowość kandydata. Firma przed awansem pracownika, czy zatrudnieniem nowej osoby z zewnątrz powinna wiedzieć, czy dana osoba podoła wyzwaniu i odniesie sukces na nowym stanowisku. Kwestionariusze dr Roberta Hogana, które badają zarówno osobowość jak i motywację wypełniło już 6 milionów osób na całym świecie. Są rekomendowane przez Amerykańskie i Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Dzięki nim można obiektywnie ocenić poszczególnych kandydatów, ponieważ nie są brane pod uwagę wiek, płeć, uprzedzenia, stereotypy, czy inne kwestie pozamerytoryczne.

Opublikowano: 2018-08-31

Źródło: Assessment Systems Polska


Zobacz więcej wiadomościNapisz swój komentarz
Zobacz komentarze CzytelnikówZobacz więcej komentarzy