Gorące wiadomości

Staż czy praktyka? Student na rynku pracy

Dla osób wchodzących na rynek pracy bardzo ważne, oprócz samego wykształcenia, jest zdobyte na start doświadczenie zawodowe. Doskonałym rozwiązaniem dla osób rozpoczynających karierę są praktyki i staże zawodowe. Potwierdza to badanie "Studenci na rynku pracy 201"7, w którym 8 na 10 młodych ludzi deklaruje, że właśnie zdobywa lub zdobyło doświadczenie w formie praktyk czy stażu. Co cechuje każdą z tych form współpracy, jakie są między nimi różnice?

Praktyki to pierwsze zetknięcie się studenta z rynkiem pracy i pracodawcą. Zazwyczaj są obowiązkowym elementem oraz uzupełnieniem procesu kształcenia na coraz większej liczbie kierunków studiów. Dla wielu absolwentów, jest to warunek ukończenia szkoły oraz integralny element studiów wyższych. Praktyki są również coraz powszechniejsze także na tych kierunkach, w których określone umiejętności, choćby manualne, nie są wymagane. Obecnie praktyki odbywają nie tylko adepci medycyny czy nauczyciele, ale również studenci kierunków artystycznych czy społecznych.

Praktyki zawodowe można odbywać u dowolnego pracodawcy, który wyrazi na to zgodę. Zdarza się również tak, że uczelnie wspierają studentów w poszukiwaniu praktyk.

Coraz częściej student nie musi sam szukać możliwości odbywania praktyk, gdyż niektóre uczelnie takie praktyki zapewniają. Wiele uczelni wyższych ma podpisane umowy z konkretnymi pracodawcami, które gwarantują studentom odbywanie praktyk. Takie rozwiązanie jest korzystne także dla firm oferujących praktyki, ponieważ pozwala im to na wyszukiwanie potencjalnych kandydatów do stałego zatrudnienia
Długość praktyk weryfikuje Prawo o szkolnictwie wyższym, które mówi, że uczelnia powinna zagwarantować studentom pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich co najmniej trzymiesięczne praktyki zawodowe. Jednostka może to zrobić przemiennie - w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy. W przypadku praktyk u pracodawcy - praktykantom zostaje zazwyczaj przydzielony opiekun, który go uczy. Strony podpisują umowę (zwykle jest to umowa zlecenia lub o dzieło). Przepisy prawa nie narzucają obowiązku wypłacania wynagrodzenia za odbywanie praktyki. Jego otrzymywanie lub brak zależy od ustaleń stron.

Staże są często traktowane jako kolejny etap wtajemniczania studentów w rynek pracy. To nauka konkretnych zagadnień powiązanych z planami zawodowymi i doskonała okazja, by młode talenty poznały daną branżę i wykorzystały w praktyce wiedzę zdobytą w trakcie nauki. Z tego względu, staż często odbywa się w firmie, w której istnieje szansa na znalezienie przyszłego zatrudnienia. Pracodawcom zależy, by potencjalni pracownicy zdobywali umiejętności zawodowe, dlatego coraz częściej organizują programy stażowe i rekrutują pracowników spośród stażystów.
Rynek pracy szybko adaptuje się do zjawiska programów stażowych - nie tylko w dużych korporacjach. Takie rozwiązania pozwalają bardzo dobrze poznać potencjalnych kandydatów do pracy, którzy mogą też być po zakończeniu praktyk zatrudnieni na stałe. Z kolei studenci mają szansę poznać środowisko pracy od wewnątrz oraz zdobyć bezcenne, pierwsze profesjonalne doświadczenie, od najwcześniejszych lat studiów. W niektórych obszarach (np. w branży IT), pracodawcy poszukują kandydatów do pracy często już od pierwszych lat studiów wyższych.

Staże nie są obowiązkowym etapem, by ukończyć szkołę wyższą. Studenci zazwyczaj sami chcą zdobywać kolejne doświadczenia zawodowe i wybierają interesującą ich firmę, w której chcieliby zostać w przyszłości zatrudnieni - niekoniecznie muszą wybierać z puli pracodawców oferowanych przed uczelnię.

Za istotny trzeba przyznać fakt, że staż jest formą dostępną dla wszystkich ? zarówno dla studentów, jak i osób, które etap edukacji mają już dawno za sobą. Ponieważ mogą je organizować urzędy pracy, są ciekawym rozwiązaniem dla osób bezrobotnych czy niepełnosprawnych. Osobie odbywającej staż przysługuje tzw. stażowe, w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Staż może trwać nie dłużej niż przez 6 miesięcy, a w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia okres ten jest przedłużony do 12 miesięcy.

Opublikowano: 2018-03-05

Źródło: Pracuj.pl


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz