Gorące wiadomości

Polska jest krajem o najniższym wskaźniku przemocy wobec kobiet w całej UE

Polska jest krajem o najniższym wskaźniku przemocy wobec kobiet w całej UE. Szczegółowo sprawdziła to unijna Agencja Praw Podstawowych, która przebadała w tym roku wszystkie kraje UE pod kątem przemocy. Co się okazuje?

Stawiane w mediach Polakom za wzór kraje skandynawskie borykają się z najwyższym wskaźnikiem przemocy fizycznej i psychicznej. Najbardziej narażone na przemoc są kobiety żyjące w Danii (52%), Finlandii (47%) i Szwecji (46%). Niechlubne wyniki przemocy osiąga też Holandia (45%), Francja i Wielka Brytania (44%). A jak radzi sobie z tematem oskarżana o przemoc Polska? Zajmujemy ostatnie miejsce! Wskaźnik przemocy wobec kobiet w Polsce wynosi zaledwie 19%, przy czym średnia unijna sięga 33%.Czy Polska dlatego wypada tak dobrze, bo Polki nie mają odwagi, by pójść na policję? Nic bardziej mylnego. Jak pokazują badania, Holenderki czy Szwedki znacznie rzadziej zgłaszają fakt maltretowania, niż Polki. I pod tym względem nie mamy sobie nic do zarzucenia, ponieważ odsetek kobiet doświadczających przemocy, który zgłaszają problem stosownym instytucjom jest w Polsce jednym z najwyższych w całej Unii Europejskiej.

Badania dowodzą także, że w krajach, które realizują "nowoczesny" system edukacji seksualnej poziom molestowania seksualnego kobiet jest najwyższy! Przoduje Szwecja (81%), Dania (80%) i Francja (75%). Polska znajduje się na przedostatnim miejscu i osiąga wskaźnik 32% przy średniej unijnej 55%.

Zdaniem komentatorów, dzieje się tak z powodu tradycyjnej religijności Polaków, w której żywy jest kult Maryjny oraz pozostałości kultury szlacheckiej, nakazującej rycerskie odnoszenie się do kobiet. Tymczasem procedowana w Sejmie konwencja Rady Europy przeciwko przemocy wobec kobiet zobowiązuje państwa, które ją ratyfikują... zwalczać religię i tradycję, jako źródła przemocy wobec kobiet.

Opublikowano: 2014-11-09

Źródło: Raport Fundacji Ordo Iuris


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz