Nowości wydawnicze

Leczenie alkoholików i członków ich rodzin. Perspektywa badawcza i praktyczna Leczenie


Gąsior K., Chodkiewicz J. (red.)

Wyd. Jedność, Kielce 2010.

Publikacja stanowi zbiór artykułów naukowych poświęconych terapii osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, głównie dorosłych, dzieci alkoholików. Autorzy, pochodzący z różnych ośrodków badawczych i terapeutycznych prezentują wyniki prowadzonych przez siebie badań, dotyczących osób uzależnionych, zastanawiają się nad kondycją i perspektywami terapii uzależnień i szczegółowo analizują problematykę psychoterapii dorosłych, dzieci alkoholików.

Książkę warto przeczytać ponieważ:


  • przedstawiano w niej wyniki badań dotyczących bardzo różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem osób uzależnionych, takich jak problem odczuwania głodu alkoholu, orientacja temporalna, jakość życia czy oceny skuteczności leczenia;
  • dla praktyków cenne mogą być nowe ujęcia w psychoterapii osób uzależnionych, takie jak terapia motywacyjna czy Trening Umiejętności Kontroli oraz samopomoc jako forma radzenia sobie z uzależnieniem;
  • książka prezentuje badania i refleksje dotyczące terapii dorosłych dzieci alkoholików, naruszając w tym zakresie wiele mitów i stereotypów, co jest szczególnie ważne, ponieważ jak dotąd w Polsce publikowano niewiele rzetelnych badań dotyczących DDA i ich terapii.

W monografii znalazły się różne tematycznie, ale bardzo ciekawe teksty. Szczególnie interesujące są rozdziały prezentujące wyniki badań, w większości oparte o dobrą metodologię i ciekawie zaprezentowane. Uważam zatem, że oceniana monografia będzie interesującą lekturą dla badaczy i praktyków zajmujących się problematyką uzależnień.
Z recenzji prof. dr hab. Jana Czesława Czabały

Lektura książki będzie z pewnością interesująca dla wszystkich, którzy mają kontakt z lecznictwem odwykowym, zarówno lekarzy psychiatrów, jak i psychologów, pedagogów i innych osób zainteresowanych problemami choroby alkoholowej.
Z recenzji prof. dr hab. Zygfryda Juczyńskiego
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!