Nowości wydawnicze

Od neurobiologii do psychoterapii Od


Sławomir Murawiec i Cezary Żechowski (red)

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2009.

Wraz z rozwojem techniki stało się możliwe badanie coraz bardziej subtelnych procesów psychicznych człowieka. Neurobiologia zainteresowała się takimi zjawiskami jak przywiązanie, wpływ stresu urazowego na mózg, biologiczne podłoże relacji społecznych czy psychoterapia. Doprowadziło to do próby integracji rozdzielonych dotychczas dziedzin poznania jakimi były neurobiologia i psychoterapia. Próby integracji podejmowane są w takich obszarach jak neurobiologia emocji, neurobiologia interpersonalna, neuropsychoanaliza czy psychopatologia rozwojowa. Również część psychoterapeutów zainteresowała się naukami biologicznymi, które dostarczają dziś komplementarnych wobec psychoterapii modeli funkcjonowania psychicznego.

Książka, którą przedstawiamy, zawiera przegląd prac z pogranicza neurobiologii, psychologii eksperymentalnej, psychologii klinicznej i psychoanalizy. Dzięki uprzejmości autorów możemy zaprezentować Czytelnikowi prace czołowych zagranicznych teoretyków i badaczy takich jak A. Schore, O. Solms, V. Kapsambelis czy D. Westen, którzy poruszają zagadnienia status nieświadomości w nauce, wpływu traumy wczesnodziecięcej na rozwój mózgu, neurobiologii snu, czy psychodynamicznych podstaw leczenia farmakologicznego. Z kolei polscy autorzy - C. Żechowski, S. Murawiec, J. Brągoszewska, P. Rok-Bujko - podejmują takie zagadnienia jak neuropsychoanalityczne rozumienie schizofrenii i farmakoterapii, neurobiologia psychoterapii czy empiryczne podstawy badan nad psychoterapią.

Prezentowana książka jest jedną z pierwszych na polskim rynku pozycji przedstawiających ten intensywnie rozwijający się nurt w myśleniu o człowieku, który ma szanse istotnie wzbogacić myślenie kliniczne każdego psychologa terapeuty czy psychiatry.

Wstępem poprzedziła książkę Profesor Irena Namysłowska.

Książka zawiera następujące rozdziały:


  • Drew Westen: Status naukowy procesów nieświadomych.
  • Mark Solms: Interpretacja marzeń sennych a neurosciences.
  • Allan N. Schore: zaburzenia regulacji prawej półkuli mózgowej; podstawowy mechanizm traumatycznego przywiązania i psychogenezy stresowego zaburzenia pourazowego.
  • Vassilis Kapsambelis: Pacjent, przepisujący receptę i psychosomatyczne doświadczenie leku. podejście psychoanalityczne.
  • Sławomir Murawiec: Psychodynamiczna interpretacja działania leków psychotropowych.
  • Sławomir Murawiec: Ogólny zarys miejsca psychodynamiki w powstawaniu i leczeniu psychoz.
  • Paulina Rok-Bujko: Neurobiologiczne podstawy psychoterapii.
  • Cezary Żechowski: Próba randomizowana i kontrolowana w psychoterapii psychoanalitycznej – miedzy eksperymentem a kliniką.
  • Cezary Żechowski, Joanna Bragoszewska: PDM- psychodynamiczny manual diagnostyczny.

Książkę można zamawiać w sekcji wydawnictw Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, tel. 022 4582 704, e-mail: wydawnictwo@ipin.edu.pl.
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!