Nowości wydawnicze

Psychodrama. Elementy teorii i praktyki Psychodrama.


Anna Bielańska (red.)

Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2009.

Pierwsza polska praca zbiorowa poświęcona teorii i praktyce psychodramy. Wśród tematów: założenia teorii Moreno, kreatywność, role i ich znaczenie, zjawisko oporu, podejście integracyjne z psychoanalizą, psychodrama i sny, psychodrama w psychoterapii ofiar wykorzystania seksualnego i przemocy oraz w anoreksji psychicznej, schizofrenii, po kryzysie psychotycznym. Ponadto poruszane są takie kwestie, jak: obraz Boga i człowieka, śmierć i odrodzenie, małżeństwo, monodrama, superwizja.

    Publikacja przedstawia kolejno: historię psychodramy w Polsce, jej twórcę Jacoba Moreno, podstawowe dla tej metody terapii założenia i tezy o naturze człowieka oraz jego miejscu w otaczającej rzeczywistości. Prezentowane jest znaczenie psychodramy w dziedzinie psychoterapii, jej relacja wobec klasycznej terapii psychoanalitycznej, jak też rozwój w kierunku rozwiązań integracyjnych. Książka omawia również podstawowe zagadnienia praktyczne: zasady stosowania, wskazania, kwestie oporu i granic, a także specyfikę psychodramy w terapii pacjentów z objawami zaburzeń z grupy schizofrenii, zaburzeń jedzenia, traumy psychicznej czy w terapii par. Publikację zamyka omówienie zastosowań psychodramy w szkoleniu psychoterapeutów oraz superwizji.

    Książka jest – moim zdaniem – wartościową publikacją dla wszystkich zainteresowanych psychodramą, jak też tych terapeutów, którzy nie poświęcili jej dotychczas szczególnej uwagi.


    Prof. dr hab. Jacek Bomba
Oceń książkę:
Zobacz inne książki z roku: 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Żaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojej recenzji. Przeczytałeś książkę? Napisz swoją recenzję!