Konferencje, szkolenia

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Psychoróżności"

Miejsce:
Platforma MS Teams lub ZOOM (link do Konferencji zostanie opublikowany w wydarzeniu: http://fb.me/e/OhXMooF1)
początek: 12-05-2022
koniec: 12-05-2022
Organizator:
Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego Uniwersytetu Śląskiego
 
Opis:
Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego (Uniwersytet Śląski) już po raz piąty ogłasza nabór zgłoszeń na Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców - "Psychoróżności", kierowaną do studentów i doktorantów!
Konferencja odbędzie się w formacie zdalnym (ważne informacje, takie jak rodzaj platformy oraz link, zostaną opublikowane w następnych tygodniach) 12 maja (czwartek) 2022 roku w godzinach: 9.00-16.00. Podczas Konferencji planowane są wystąpienia w formie referatów i posterów (graficznych, również prezentacji multimedialnych).

Tematyka wystąpień pozostaje dowolna - jedynym warunkiem jest osadzenie tematyczne w kręgu zainteresowań naukowych psychologii. Organizatorzy proszą o zgłaszanie się tylko z tymi badaniami, które nie pochodzą z prac magisterskich (chyba że wnioski/wyniki z tego badania w pracy magisterskiej nie zostały zawarte lub pojawiły się całkowicie nowe) i które wcześniej nie zostały zaprezentowane publicznie (na innych konferencjach naukowych, festiwalach naukowych, wydarzeniach popularnonaukowych itp.)

Abstrakty powinny zawierać do 250 słów oraz należy określić w nich następujące elementy:
  • podstawy teoretyczne (bez bibliografii);
  • hipotezy/pytania badawcze;
  • procedurę badawczą (zastosowane narzędzia, opis próby);
  • wyniki;
  • wstępne wnioski.

Na abstrakty organizatorzy czekają do 13 marca 2022 roku i proszą o przesyłanie ich w formularzu zgłoszeniowym:
http://forms.gle/mCozkQ8T9TuNTaci9

Prelegenci otrzymają zaświadczenia potwierdzające czynny udział w konferencji. Brak konieczności zapisywania się na wydarzenie w przypadku uczestników biernych.


Opłata:
Brak opłat konferencyjnych (udział bezpłatny dla czynnych i biernych uczestników).
 
Kontakt:
knpitp@us.edu.pl lub za pośrednictwem Facebooka Koła Naukowego: http://www.facebook.com/SKPiTP