Konferencje, szkolenia

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia i psychoterapia - aspekty teoretyczne i praktyczne"

Miejsce:
Poznań
początek: 23-04-2020
koniec: 23-04-2020
Organizator:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 
Opis:
Celem Konferencji jest wspólna refleksja oraz wymiana poglądów między uczestnikami reprezentującymi różne jednostki naukowe, propagowanie idei psychologii oraz prezentacja wyników badań uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych, doktorskich i własnych projektów naukowych.

W trakcie wydarzenia będzie możliwość merytorycznej dyskusji na takie tematy, jak m.in.: zaburzenia osobowości, diagnoza i terapia chorób psychicznych, neuropsychologia i psychologia kliniczna, psychofizjologia, metodologia i diagnoza psychologiczna, psychologia społeczna, psychologia emocji i motywacji, poznania, uczenia się, psychopatologia emocji i osobowości.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia i psychoterapia - aspekty teoretyczne i praktyczne" to wydarzenie skierowane do studentów, doktorantów, naukowców, lekarzy, psychologów, pedagogów oraz osób zainteresowanych proponowaną przez nas tematyką. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych i branżowych, wymiany wiedzy i doświadczeń, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych, przedstawienia własnych badań w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, a także wydania rozdziału w monografii naukowej.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja trwa do 31 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-psycho.pl/
Opłata:
I tura - do 6 lutego 2020 r. -299 zł
II tura - do 28 lutego 2020 - 329 zł
III tura - do 31 marca 2020 - 359 zł
Opłata za rozdział w monografii naukowej to: 159 zł.
 
Wpłaty:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)
 
Kontakt:
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.konferencja-psycho.pl/