Konferencje, szkolenia

IV Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy "Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi... Refleksje interdyscyplinarne"

Miejsce:
Lublin
początek: 06-12-2019
koniec: 06-12-2019
Organizator:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 
Opis:
Celem Konferencji jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. Wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze w pracy z osobami pokrzywdzonymi ściśle koreluje ze wsparciem społecznym oraz szeroko pojmowaną integracją społeczną.

O przemocy można bowiem mówić w różnych wymiarach - dotyczy ona osób ze wszystkich środowisk. Konferencja jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Organizatorzy liczą, że prowadzone debaty staną się przyczynkiem do dalszej współpracy na rzecz wsparcia osób doznających przemocy. Zapraszają przedstawicieli wszystkich sektorów życia społecznego i dziedzin naukowych do włączenia się w dyskusję na temat sposobów udzielania pomocy osobom doznającym przemocy. Wydarzenie adresowane jest do pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej, przedsiębiorców, prawników oraz rodzin.
Opłata:
od 199 zł
 
Wpłaty:
mBank: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
 
Kontakt:
+48 733 933 416,
kontakt@ofiaryprzemocy.pl