Konferencje, szkolenia

II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych - Psychozjum

Miejsce:
Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu
początek: 07-06-2019
koniec: 08-06-2019
Organizator:
Koło Naukowe Psychologii Społecznej oraz Koło Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych przy Instytucie Psychologii UAM
 
Opis:
Cele przyświecające konferencji to przede wszystkim:
  • stworzenie możliwości prezentacji wyników badań z zakresu psychologii i kognitywistyki, a także dyskusji nad nimi na akademickim forum,
  • stworzenie możliwości zdobycia kompetencji badawczych na warsztatach metodologiczno-statystycznych prowadzonych przez młodych pracowników nauki, które będą miały miejsce w trakcie konferencji,
  • stworzenie możliwości zdobycia kompetencji praktycznych na warsztatach z zakresu psychologii społecznej i psychologii edukacji np. efektywnego przeprowadzania warsztatów, czy też prezentacji wyników badań,
  • integracja kół naukowych z całej Polski i stworzenie miejsca do nawiązania nowych znajomości i współpracy między ośrodkami akademickimi.
    Zakres akceptowanych tematów:
  • psychologia społeczna, poznawcza, edukacji, pracy i organizacji, zdrowia i choroby, zachowań konsumenckich, kliniczna,
  • kognitywistyka, neuropsychologia, sztuczna inteligencja, logika.

Opłata:
Konferencja jest bezpłatna zarówno dla uczestników biernych jak i czynnych.
 
Kontakt:
Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia: http://www.facebook.com/events/158643761695504/
na fanpage'u http://web.facebook.com/psychozjum/;
oraz na stronie http://psychozjum.weebly.com/