Konferencje, szkolenia

X Konferencja z cyklu Psychoanaliza - Psychoterapia pt. "Kryzys mówienia i jego konsekwencje dla podmiotu"

Miejsce:
Aula im Danka, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie,
ul. Podchorążych 2
początek: 23-03-2019
koniec: 24-03-2019
Organizator:
Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej i Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 
Opis:
Intencją organizatorów jest namysł z perspektywy psychoanalizy lacanowskiej, filozofii i sztuki nad upadkiem wymiaru symbolicznego we współczesnym języku i kulturze. Upadek symbolicznego, będący konsekwencją marginalizowania wagi mówienia, prowadzi do:
  • królestwa normy i nadmiarowej standaryzacji organizacji życia społecznego;
  • zastąpienia mówienia w bezpośrednim kontakcie wirtualną formą obywającą się bez rzeczywistej obecności interlokutora;
  • cyfryzacji życia psychicznego;
  • hegemonii dyskursu mistrza (a zatem tego, który ad hoc wie i nie ma już potrzeby słuchać drugiego człowieka);
  • wypaczenia prawa jako takiego, ponieważ rozumiana po freudowsku funkcja ojcowska zostaje rozmyta, co w efekcie daje wiele imion ojca;
  • osłabienia więzi międzyludzkich, gdyż podmiot nie ma do kogo mówić i wówczas jego ciało przejmuje funkcję mówienia.

Powyższe przejawy kryzysu mówienia J. Lacan zauważył już w latach 50-tych poprzedniego stulecia co znalazło swój wyraz w jego tekście pt. Fonction et champs de la parole et du langage en psychanalyse, 1953, in Écrits , (polskie tłumaczenie 1996). Po ponad 60 latach choć nastąpił rozwój teorii lacanowskiej tekst ten stanowi nadal busolę orientującą psychoanalityków lacanowskich w stronę troski o conditio humana.

Więcej informacji:
http://www.kryzysmowienia.psychoanaliza.com.pl
Opłata:
członkowie Koła Krakowskiego i Warszawskiego Psychoanalizy NLS oraz doktoranci - 220 zł, pozostałe osoby - 270 zł, pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego oraz studenci i uczniowie - wstęp bezpłatny
 
Wpłaty:
14124014311111000010465486
z dopiskiem: "Kryzys mówienia"
 
Kontakt:
E-mail:
kolokrakowskie@poczta.onet.pl

http://www.kryzysmowienia.psychoanaliza.com.pl