Konferencje, szkolenia

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Miejsce:
Warszawa albo Wrocław
początek: 01-10-2018
koniec: 15-06-2022
Organizator:
Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego I Rozwoju Psychoterapii
 
Opis:
Organiozatorzy zapraszają na organizowany po raz trzeci w Warszawie i po raz szósty we Wrocławiu Całościowy Czteroletni Kurs z Psychoterapii, akredytowany w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Kurs daje możliwość ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i o uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej. Ukończenie kursu pozwala również ubiegać się o certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Uczestnicy kursu organizowanego przez Fundację już po ukończeniu II roku kształcenia mogą prowadzić psychoterapię w ramach kontraktów z NFZ.

Atutem kursu jest znakomita kadra dydaktyków oraz program kursu dostosowany do wymogów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - pod kątem egzaminu na certyfikat psychoterapeuty. Kurs prowadzą specjaliści najwyższej klasy, wśród nich 18 superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; wielu z nich to także superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Większość kadry realizującej kurs stanowią autorzy prac naukowych, wykładowcy na akredytowanych kursach psychoterapii.

Na kursie kładziony jest nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w małych grupach. Zajęcia z self-experience - 250 h, dialogu -140 h i superwizji - 50 h organizowane są w małych grupach, stwarzając uczestnikom możliwość wyboru grupy.

W trakcie kursu poznasz:
  • terapię psychoanalityczno-psychodynamiczną - 260 h;
  • terapię humanistyczno-egzystencjalną - 140 h;
  • terapię poznawczo-behawioralną - 120 h;
  • terapię systemową - 105 h;
  • terapię Gestalt - 40 h;
  • psychodramę - 80 h.

Tak duża liczba godzin z głównych nurtów terapii daje możliwość nabycia gruntownej wiedzy i sprawności w zakresie każdego z nich.

Cena kursu obejmuje w całości zajęcia teoretyczno-praktyczne, self-experience (250 godz.) i 50 godz. superwizji grupowej.

Istnieje możliwość opłaty za kurs w systemie 2, 4 lub 8 rat (płatnych przez 8 miesięcy).

Uczestnicy kursu będą mieli możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Uczestnikom kursu Fundacja oferuje pomoc:
  • zapewniając kontakt z superwizorami;
  • w organizacji dodatkowych godzin superwizji indywidualnej i grupowej, w liczbie wymaganej na certyfikat lub zgodnie z preferencjami uczestników;
  • tym uczestnikom kursu, którzy będą chcieli zostać członkami Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, Fundacja zapewnia członków wprowadzających do PTP.


Więcej informacji na stronie:
http://www.fundacja-wroclaw.org/
Opłata:
Koszt czterech lat studiów wynosi 28 710,- zł. Kwoty zawierają koszt wszystkich zajęć teoretyczno-praktycznych, 250 h doświadczeń własnych oraz 50 h superwizji grupowej.  
Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty w systemie 2, 4 i 8 rat. 
 
Kontakt:
Kontakt telefoniczny: 795 97 97 91
Koresponedncja na adres: mlheckert@gmail.com