Konferencje, szkolenia

X Ogólnopolska Konferencja "Oko w oko z psychologią. Obszary badań pasjonujących"

Miejsce:
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, ul. Narutowicza 12, Lublin
początek: 13-04-2018
koniec: 13-04-2018
Organizator:
Koło Naukowe Psychologów UMCS
 
Opis:
Koło Naukowe Psychologów UMCS zaprasza studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do wzięcia udziału w X edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Oko w oko z...", której tegorocznym tematem są pasjonujące badania z zakresu całej psychologii.

Obrady będą miały na celu zapoznanie się z najnowszymi trendami oraz najbardziej interesującymi badaniami z zakresu współczesnej psychologii.

Konferencję uświetnią wykłady wygłoszone przez uznanych specjalistów. W dalszej części zorganizowane zostaną sesje referatowe oraz posterowe z udziałem pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów z różnych polskich ośrodków akademickich, którzy będą mieli okazję zaprezentować swoją pracę w zakresie swoich psychologicznych zainteresowań.

Nasze poprzednie Konferencje z cyklu "Oko w oko..." dotycząca neuronauk, internetu, cierpienia psychicznego, seksualności, stereotypów, cielesności, nieśmiałości, miłości i agresji, cieszyły się dużym zainteresowaniem pracowników naukowych oraz studentów z całej Polski. W związku z jubileuszową, dziesiątą edycją przedsięwzięcia organizatorzy otwierają się na wszystkie dziedziny psychologii i pasjonujące badania z ich zakresów.

Konferencja odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Uczestnictwo w konferencji (zarówno czynne, jak i bierne) jest bezpłatne oraz zostanie poświadczone stosownym zaświadczeniem.
Opłata:
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 
Kontakt:
Więcej informacji:
https://www.facebook.com/X-Konferencja-Oko-w-oko-z-Psychologi%C4%85-Obszary-bada%C5%84-pasjonuj%C4%85cych-1720242651331105/

oko.w.oko.z.psychologia@gmail.com