Konferencje, szkolenia

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu "Teoria i praktyka terapeutyczna" pt.: "Srebrne tsunami - czy można przygotować się na starość?"

Miejsce:
Gdańsk
początek: 01-12-2016
koniec: 02-12-2017
Organizator:
Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
 
Opis:
Konferencja adresowana jest do psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, pracowników socjalnych oraz osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną. Współorganizatorami wydarzenia są Uniwersytet Gdański oraz Fundacja Psychologiczna.

Zaplanowane zostały wystąpienia specjalistów, dyskusje panelowe, warsztaty i seminaria, w czasie których podjęta zostanie problematyka starzenia się i starości w wymiarze społecznym, jednostkowym i terapeutycznym. Poruszone zostaną następujące kwestie:
 • wymiar społecznego starzenia się ? stereotypów dotyczących seniorów oraz społecznych i indywidualnych mechanizmów prowadzących do marginalizacji osób starszych;
 • rola pokolenia dziadków i pradziadków w rodzinie - kondycja więzi międzypokoleniowych, przekazów transgeneracyjnych, w tym - przekazowi traumy w rodzinie;
 • starość w wymiarze indywidualnym - możliwości i ograniczeń seniorów; zdolności do budowania bliskich relacji; w tym seksualności osób starszych; znaczenia bliskości śmierci i duchowości w starszym wieku;
 • pomaganie ludziom w podeszłym wieku - psychoterapii osób starszych - wyzwaniom i ograniczeniom dla relacji terapeutycznej.

Zaproszenie do udziału w tegorocznej Konferencji przyjęli znani i cenieni specjaliści, m.in.:
 • prof. dr hab. Maria Beisert - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Europejskie Towarzystwo Psychologii Zdrowia
 • prof. dr hab. Katarzyna Schier - Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Henryk Olszewski - Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Wiesław Tłokiński - Uniwersytet Gdański
 • dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała - Gdański Uniwersytet Medyczny, World Federation of Societies of Biological Psychiatry
 • Małgorzata Bajor - Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"
 • Wojciech Hańbowski - Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.

Kontakt:
konferencja@raclawicka.gda.pl