Konferencje, szkolenia

Całościowy kurs w przygotowujący do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii

Miejsce:
Sopot
początek: 26-01-2018
koniec: 31-12-2022
Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie
 
Opis:
Trwa nabór na kolejną edycję: "Całościowego kursu przygotowującego do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii".

Zajęcia rozpoczną się 26 stycznia 2018r. w Sopocie.

Kurs adresowany jest do osób z wyższym wykształceniem: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię jako jedną z podstawowych metod leczenia.

Kurs jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie i posiada atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, głównie w zakresie podejścia ericksonowskiego oraz systemowego.

Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik oprócz wyżej wymienionych podejść miał możliwość rozszerzenia umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia, takie jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne.

Absolwenci kursu uzyskują zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie psychoterapii, które stanowi jeden z warunków wystąpienia do Zarządu SNP PTP o dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego. Weryfikacja umiejętności następuje w wyniku egzaminu certyfikacyjnego, pozytywny wynik jest jednoznaczny z rekomendacją PTP. Udział w szkoleniu nie obliguje do składania egzaminu.

Szczegóły organizacyjne oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie:
http://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-08/
Kontakt:
http://pracownia-mm.pl/
tel. 510 672 424