Konferencje, szkolenia

Całościowy kurs w przygotowujący do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii

Miejsce:
Sopot
początek: 01-01-2018
koniec: 31-12-2022
Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie
 
Opis:
Kurs jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie i posiada atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

Kurs adresowany jest do osób z wyższym wykształceniem: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię jako jedną z podstawowych metod leczenia.

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, głównie w zakresie podejścia ericksonowskiego oraz systemowego.

Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik oprócz wyżej wymienionych podejść miał możliwość rozszerzenia umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia, takie jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne. Absolwenci kursu uzyskują zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie psychoterapii, które stanowi jeden z warunków wystąpienia do Zarządu SNP PTP o dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego. Weryfikacja umiejętności następuje w wyniku egzaminu certyfikacyjnego, pozytywny wynik jest jednoznaczny z rekomendacją PTP. Udział w szkoleniu nie obliguje do składania egzaminu.

Termin i opłaty:
Pierwszy zjazd odbędzie się w styczniu 2018r. Zjazd poprzedzony będzie 7-dniowym, obligatoryjnym, wyjazdowym treningiem interpersonalnym (60 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej).

W zakresie daty zgrupowania prosimy o kontakt z Organizatorem.

Planowany harmonogram zajęć comiesięcznych zjazdów.
Piątek - 10:00 - 19:00
Sobota - 10:00 - 19:00

Koszt uczestnictwa w zgrupowaniu dydaktyczno-treningowym wynosić będzie 2700-3000 PLN (koszt obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz realizację programu).

Opłaty:

I, II i IV rok - 10 warsztatów edukacyjnych w każdym roku - 600-700 PLN.

III i V rok - 10 warsztatów edukacyjnych, genogram (4), superwizja (6) - 680-750 PLN / 1 spotkanie.

Psychoterapia grupowa - praca nad problematyką własną III lub IV rok - 2000-2500 PLN.


Szczegóły organizacyjne znajdują się na stronie: http://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-08/.

Informacje o szkoleniach organizowanych przez Pracownię Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie zamieszczone są na: http://www.pracownia-mm.pl/oferta.html oraz na: http://www.facebook.com/pracowniapomocypsychologicznej/.
Kontakt:
http://pracownia-mm.pl/
tel. 510 672 424