Konferencje, szkolenia

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Miejsce:
Warszawa albo Wrocław
początek: 01-10-2017
koniec: 01-06-2021
Organizator:
Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii
 
Opis:
Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii zaprasza na organizowany po raz drugi w Warszawie oraz po raz piąty we Wrocławiu całościowy czteroletni kurs z psychoterapii, akredytowany w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Kurs daje możliwość ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i o uprawnienia terapeuty w Unii Europejskiej. Ukończenie kursu pozwala również ubiegać się o certyfikat terapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Uczestnicy kursu organizowanego przez Fundację już po ukończeniu II roku kształcenia mogą prowadzić psychoterapię w ramach kontraktów z NFZ.

Atutem szkolenia jest znakomita kadra dydaktyków oraz program kursu dostosowany do wymogów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - pod kątem egzaminu na certyfikat psychoterapeuty.

Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii dysponuje stałym zespołem prowadzącym zajęcia. Kurs prowadzą specjaliści najwyższej klasy, wśród nich 14 superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; wielu z nich to także superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Większość kadry realizującej kurs stanowią wykładowcy wyższych uczelni, autorzy licznych prac naukowych z zakresu psychoterapii, psychopatologii i psychiatrii.

Na kursie kładzie się nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w małych grupach. Zajęcia z self-experience - 250h, dialogu - 140h i superwizji - 50h organizowane są w trzech równoległych grupach, stwarzając uczestnikom możliwość wyboru grupy.

W czasie kursu poznasz:
  • terapię psychoanalityczno-psychodynamiczną - 260h
  • terapię humanistyczno-egzystencjalną - 140h
  • terapię poznawczo-behawioralną - 120h
  • terapię systemową - 105h
  • terapię Gestalt - 40h
  • psychodramę - 80h.

Tak duża liczba godzin z głównych nurtów terapii daje możliwość nabycia gruntownej wiedzy i sprawności w zakresie każdego z nich.

Cena kursu pozostaje niezmienna przez cały czas trwania studiów. Obejmuje w całości zajęcia teoretyczno-praktyczne, self-experience (250 godz.) i 50 godz. superwizji grupowej. Istnieje możliwość opłaty za kurs w systemie 2, 4 lub 8 rat (płatnych przez 8 miesięcy).

Uczestnicy kursu będą mieli możliwość odbywania stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Uczestnikom kursu Fundacja oferuje pomoc:
  • zapewniając kontakt z superwizorami;
  • w organizacji dodatkowych godzin superwizji indywidualnej i grupowej, w liczbie wymaganej na certyfikat lub zgodnie z preferencjami uczestników;
  • tym uczestnikom kursu, którzy będą chcieli zostać członkami Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, Fundacja zapewnia członków wprowadzających do PTP.

Więcej informacji na stronie: http://www.fundacja-wroclaw.org/
Opłata:
28710 zł (opłata za cztery lata)
 
Kontakt:
tel. 795979791 lub
e-mail: mlheckert@gmail.com