Katalog  • Adam Kadmoński, Manifest Geriatryczny

    Statystyka jest nieubłagana: kontynent się starzeje. Około 2050 roku średni wiek Europejczyka wynosił będzie mniej więcej 53 lata przestrzega Walter Laqueur, w Polsce, w 2030 roku będzie 2 miliony 80-latków - wieszczy Michał "Znak" Boni.

  • Tadeusz Biesaga, Eutanazja - śmierć godna czy niegodna?

    Pojęcie eutanazji staje się coraz bardziej wieloznaczne. Ujawnia to już samo zróżnicowanie terminów. Mówi się o eutanazji, kryptanazji, autotanazji, dystanazji, ortotanazji, eutanazji neonatalnej, eugenicznej, ekonomicznej itp.

  • Tadeusz Biesiaga, Podmiotowość człowieka chorego i umierającego

    Odkrycie na nowo godności ludzkiej i promocja podmiotowości każdego człowieka spotęgowały się w reakcji na okrutne w praktyce niszczenie tej podmiotowości przez totalitaryzm nazistowski i komunistyczny. Powrót do wrodzonej człowiekowi godności ludzkiej i wynikłej z tego równości wszystkich ludzki w Deklaracji Praw Człowieka ONZ w 1948 roku przywracał podstawy ładu moralnego, społecznego i politycznego cywilizowanego świata.


Sonda
Czy jesteś za dopuszczalnością eutanazji?