Forum dyskusyjne

Prawo Briffault'a prawda czy fałsz?

Autor: Jaspero   Data: 2019-10-20, 10:54:24               

Robert Briffault(1874-1948),francuski nowelista, historyk,antropolog społeczny, wnikliwie obserwując świat zwierząt sformułował takie oto prawo:
Samica, nie samiec ustala wszystkie warunki danej rodziny zwierząt. Jeśli samica nie czerpie korzyści z kontaktów z samcem , tego typu kontakty nie będą miały miejsca.
Wnioski wynikające z tego prawa są następujące:
1.Wcześniejsze korzyści dostarczone przez samca nie gwarantują utrzymania kontaktów z samicą w przyszłości.
2.Każdy układ w którym samiec dostarcza korzyści w zamian za przyszłe kontakty z samica zostaje anulowany w momencie gdy samiec dostarczył korzyść.(pkt 1)
3.Obietnica otrzymania przyszłych korzyści przez samice ma ograniczony wpływ na teraźniejsze/ przyszłe kontakty z samicą. Jest odwrotnie proporcjonalna do czasu w którym samica otrzyma korzyści i wprost proporcjonalna do zaufania jakim darzy samca.

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż treść wszystkich wpisów w wątku