Forum dyskusyjne

RE: Feminizm, niezależność, partnerstwo...c.d.

Autor: Jaspero   Data: 2019-01-25, 22:42:37               

Bezogonka, nazwanie filmu zgrabną bzdurą uważam za przejaw ignorancji.Cassie Jaye w sposób wyjątkowo szczegółowy podjęła się badań dotyczących przestrzegania praw mężczyzn. Dociekliwie i cierpliwie rozmawiała z przedstawicielami Ruchu Mężczyzn oraz wybitnymi feministkami.Uważam, że film jest głęboko emocjonalny i poruszający,otwierający szeroko zamknięte oczy na trudną sytuację mężczyzn w czasach narastającego tzw kryzysu męskości.W filmie również jest przedstawiona historia Erin Pizzey brytyjskiej pisarki i działaczki działającej przeciw przemocy domowej. Jest ona założycielką pierwszego na świecie schroniska dla kobiet padających ofiarą przemocy domowej.Prowadząc ośrodek zauważyła, że kobiety również potrafią być agresywne a niektóre nawet bardziej od swoich partnerów.Poza tym,że kobieta może być ofiarą, występuje również przemoc wzajemna. Obie strony stosują przemoc,jak i sytuacja gdzie to kobieta jest sprawcą a mężczyzna tylko ofiarą.Należy odróżnić autentycznie maltretowane kobiety,od kobiet skłonnych do przemocy.W wspólnych badaniach wraz z Johnem Gayfordem udało im się ustalić,że w około 60% przypadków mamy do czynienia właśnie z przemocą wzajemną.Ustaliła,że mężczyźni padają ofiarą przemocy ze strony kobiet niemal równie często co kobiety ze strony mężczyzn.Podjęła działania na rzecz założenia takiego samego ośrodka dla męskich ofiar.Prawie nikt nie chciał poprzeć tego projektu finansowo.Zauważyła, że mało kto pochyla się nad zagadnieniem,jakie są przyczyny tego, że niektórzy ludzie dopuszczają się przemocy.Opisała dokładnie w jaki sposób ludzkie hormony, wyuczone wzorce z domu rodzinnego i traumy z dzieciństwa wpływają na ludzką skłonność do agresji i stosowania przemocy bez względu na płeć.Jej badania i działania były bardzo nie na rękę silnie rozwijających się ruchów feministycznych,została przez nie zbojkotowana,zabroniono jej publicznie przemawiać, jej książki również były bojkotowane,zabrano jej ośrodek i zaczęła dostawać listy z pogróżkami,w tym grożono jej śmiercią.

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż treść wszystkich wpisów w wątku