Sonda

Wyniki ankiety

Czy popierasz strajk nauczycieli?

Zdecydowanie tak48 %
Raczej tak14 %
Nie wiem (trudno powiedzieć)9 %
Raczej nie11 %
Zdecydowanie nie18 %