Sonda

Wyniki ankiety

Czy kiedykolwiek chorowałeś (-aś) na depresję?

zdecydowanie nie14 %
raczej nie12 %
nie wiem (trudno powiedzieć)17 %
raczej tak23 %
zdecydowanie tak34 %