Sonda

Wyniki ankiety

Czy kiedykolwiek chorowałeś (-aś) na depresję?

zdecydowanie nie19 %
raczej nie12 %
nie wiem (trudno powiedzieć)15 %
raczej tak22 %
zdecydowanie tak32 %