Sonda

Wyniki ankiety

Czy kiedykolwiek chorowałeś (-aś) na depresję?

zdecydowanie nie16 %
raczej nie12 %
nie wiem (trudno powiedzieć)17 %
raczej tak24 %
zdecydowanie tak31 %