Sonda

Wyniki ankiety

Jak oceniasz obowiązującą od 01.01.2006. ustawę o zawodzie psychologa?

Bardzo dobrze12 %
Raczej dobrze8 %
Trudno powiedzieć17 %
Raczej źle17 %
Zdecydowanie źle46 %